L’IMAS convocarà 110 places per enfortir els serveis socials de l’illa

Margalida Puigserver: ""El nostre compromís és consolidar el Consell com a govern de l’illa, per això assumim més competències a l’àrea de serveis socials. Reforçam amb més plantilla per aconseguir una millor feina, i tot això ho feim amb criteris socials"

La consellera de MÉS i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha presentat avui l’oferta pública d’ocupació de 110 places de la institució insular per a l’any 2017.

D’aquesta oferta pública d’ocupació es reserva un percentatge mínim del 30% de les places per a la promoció interna i una quota mínima del 7% per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, que es concretaran en les convocatòries d’execució de l’oferta.

"El nostre compromís és consolidar el Consell com a govern de l’illa, per això assumim més competències a l’àrea de serveis socials. Reforçam amb més plantilla per aconseguir una millor feina, i tot això ho feim amb criteris socials", ha explicat la consellera de MÉS i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver.

Actualment la plantilla de l’IMAS està formada per un total de 1.210 persones, de les quals només el 34% és personal funcionari de carrera o personal laboral fix (413 persones), i un 66% és personal interí o temporal (797).

Està previst que els exàmens per accedir a les places de les ofertes públiques d’ocupació del 2016 i 2017, tenguin lloc el quart trimestre del 2018.

Puigserver també ha recordat que durant la legislatura 2007-2011 ja es va intentar convocar oposicions a l’IMAS, però durant la passada legislatura es va aturar el procés.