L’IdISBa comptarà amb 12 investigadors nous gràcies a tres nous programes de captació de talent finançats per l’impost de turisme sostenible

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) convoca tres nous programes per a la captació de talent investigador (Junior, Tech i Clinic) que impulsaran la contractació a l’IdISBa, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la recerca que puguin contribuir a la generació de valor i la producció de resultats en salut.

Aquests programes s’emmarquen dins el projecte de captació de talent investigador TALENT Plus, finançat a càrrec del Pla Anual 2018 de l’impost de turisme sostenible (ITS), amb un pressupost total d’1.322.690,09 € i un període d’execució de 4 anys.

El programa TalentPlus Junior consistirà en la convocatòria de 5 contractes predoctorals en recerca en salut, per incorporar-los a línies de recerca de l’IdISBa per a la realització de la seva tesi doctoral. Els contractes oferts seran de 48 mesos i tendran una dotació anual de 26.431,38€ (sou brut anual 20.600,00 €). Els contractes es complementaran amb una dotació addicional de fons per atendre despeses de matrícula al programa de doctorat i/o despeses de mobilitat (10.000,00 € dividits en quatre anualitats).

A través del programa TalentPlus Tech s’oferiran 5 places per a tècnics de suport a la recerca, perquè s’incorporin en grups o unitats de recerca de l’IdISBa amb una dotació anual de 27.077,53 € (sou brut de 20.000,00€) i una durada de 36 mesos.

Pel que fa al programa TalentPlus Clinic, consistirà en la convocatòria d’una contractació a temps parcial per a professionals clínics en centres assistencials de les Illes Balears, amb experiència investigadora i un alt potencial de lideratge, per establir una nova línia de recerca a l’IdISBa que representi un impacte científic i socioeconòmic positiu. Els contractes oferts tendran una durada de 3 anys i 24 hores setmanals, amb una dotació de 40.724,61 € (30.080,00€ bruts anuals). Els contractes tendran una dotació addicional de fons per desenvolupar el projecte de recerca (102.000 € dividits en tres anualitats) i una dotació per a la contractació d’un investigador postdoctoral (28.000,00 € bruts anuals durant 3 anys; cost total anual 37.908,55 €).

En total, aquests tres programes suposaran la incorporació a l’IdISBa de 12 investigadors nous durant l’any 2019.