L’IBANAT obri una convocatòria de borsins per a quatre categories professionals

Cadascuna de les quatre illes comptarà amb un borsí propi


En el Butlletí Oficial de les Illes Balears s’ha publicat, aquest passat dissabte, una resolució del director gerent de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) per la qual s’aprova la convocatòria i les bases per formar borses de personal laboral no permanent en les categories següents:

- Treballador/a forestal nivell 1
- Treballador/a forestal nivell 2
- Treballador/a forestal sotscap
- Vigilant.

Cada illa disposarà d’un borsí propi per a cada una de les quatre categories. Les persones aspirants podran elegir, en una mateixa instància, un borsí o diferents borsins de diferents categories i illes, que funcionaran de manera independent.

Els interessats poden presentar les sol·licituds a partir de demà dilluns i durant els propers quinze dies hàbils, és a dir, fins al 4 de febrer. Un cop rebudes les sol·licituds, la convocatòria es resoldrà en un termini de sis mesos, tot i que l’empresa el pot ampliar un mes més.

Els interessats poden consultar la resolució completa aquí:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10927/seccio-ii-autoritats-i-personal/473