L’IBANAT impulsa quatre programes de garantia juvenil del SOIB


El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, presenten els programes de garantia juvenil impulsats per l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Els programes, que es concreten en quatre projectes i començaren el passat 27 de gener, permeten la contractació de dotze professionals i de quaranta joves menors de trenta anys que no estudiïn ni treballin.

El desenvolupament d’aquests projectes representa una inversió d’1.230.000 €, gràcies als quals es posen en marxa programes mixtos de formació i ocupació que combinen formació teòrica i experiència pràctica durant dotze mesos.

En aquest temps, tant els alumnes com l’equip docent passen a formar part de la plantilla de l’IBANAT amb un contracte d’aprenentatge i un sou en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i deures que estableix el Conveni col·lectiu de l’empresa pública.

L’objecte d’aquests projectes és millorar les aptituds i les competències professionals dels joves desocupats perquè en el futur, per mitjà de l’aprenentatge d’un ofici, tinguin més oportunitats d’inserció laboral alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.

Amb aquest finalitat, l’IBANAT gestiona quatre programes dirigits no només a conservar el nostre territori i el medi ambient, sinó a fer-ho preservant les formes i les tècniques tradicionals que són patrimoni cultural de les illes i que es concreten en els tallers següents:
- Projecte agroforestal a la finca pública de Menut.
- Projecte de rehabilitació d’infraestructures a la finca pública de Son Real.
- Projecte agrícola i jardiner a sa Granja- Son Tous, a Palma.
- Projecte forestal i jardiner a sa Coma, Eivissa.

El programa de garantia juvenil de Menut té com a finalitat la formació de treballadors agroforestals per mitjà d’un curs que acredita el certificat de professionalitat agrícola complet i un altre de forestal parcial, amb la intenció d’ensenyar tècniques i mètodes als alumnes per poder gestionar els sistemes agroforestals de les finques de la serra de Tramuntana i així poder treure un millor aprofitament dels recursos naturals d’una manera ecològica i sostenible.

A la finca de Son Real el projecte acredita dos certificats de professionalitat complets per a l’aprenentatge de tasques de construcció, que promouen l’especialització en la rehabilitació d’edificis, i més concretament la recuperació de tècniques, solucions i materials de construcció tradicionals. En definitiva, es tracta de recuperar, conservar i posar en valor el patrimoni cultural de la nostra illa. Aquesta obra està revisada en tot moment pels serveis tècnics del Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears.

El projecte que tindrà lloc a les instal·lacions del Govern a sa Granja i a Son Tous té com a finalitat la formació de treballadors en el camp de l’agricultura i la jardineria per afavorir l’assentament, el manteniment i les espècies autòctones a les produccions agrícoles, i també el disseny, la creació i el manteniment de jardins amb aquestes espècies.

A Eivissa el projecte consisteix en un curs que acredita el certificat de professionalitat forestal complet juntament amb una part de jardineria que complementarà el desenvolupament professional i les sortides laborals dels alumnes.