L’Avantprojecte de llei de declaració del Parc Natural des Trenc-Salobrar de Campos tornarà a tenir un segon període d’informació pública

Així ho ha anunciat el conseller Vicenç Vidal en una compareixença voluntària a la Comissió de Medi Ambient del Parlament

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha comparegut avui horabaixa a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears, de manera voluntària, per explicar l’estat de la tramitació de l’Avantprojecte de llei de declaració del Parc Natural des Trenc-Salobrar de Campos.

El conseller ha explicat que durant el període d’informació pública de la norma, que va durar un mes a petició de diversos interessats en lloc dels quinze dies preceptius, es van rebre 97 al·legacions, 41 d’originals, algunes de les quals es prendran en consideració. Això farà, previsiblement, que "el text es vegi modificat de manera substancial", motiu pel qual Vicenç Vidal ha anunciat que la normativa revisada "tornarà a passar per un segon procés d’informació pública". En aquest sentit ha insistit en que es vol declarar el Parc Natural amb el màxim consens possible i que no té "pressa" per fer les "coses ben fetes". Així, ha reconegut "podríem haver entrat la llei al Parlament a través dels grups que donen suport al Govern sense obrir un procés de participació" i no s’ha volgut fer d’aquesta manera perquè "el document es pugui enriquir amb els suggeriments de tothom".

De fet, la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha cercat el consens i la participació amb diverses trobades abans i després de la presentació de la normativa amb quatre administracions, sis entitats, dues empreses i vint-i-set propietaris i en tres reunions en els municipis implicats en la pròxima creació del Parc Natural, a les quals han acudit un total de 220 persones.

D’altra banda, Vicenç Vidal ha recordat que aquest espai ja està parcialment protegit amb una àrea natural d’especial interès (ANEI) declarada el 1984, que reconeix la importància de l’espai i la biodiversitat, i que es va complementar el 1991. Durant 25 anys “la pressió humana i la degradació han afectat es Trenc; per això cal fer una passa més, dignificant-lo i protegint-lo com es mereix amb una llei que consta de 19 articles, 5 capítols (objecte i àmbit territorial, normes de protecció de l’àmbit terrestre i marítim del Parc, planificació i gestió, protecció de la legalitat, règim sancionador i informació i educació ambiental) i 3 annexos”.

En l’Avantprojecte de llei, ha subratllat el conseller, es delimita “l’àmbit de protecció del Parc”, que serà de 2.225 hectàrees marines i 1.448 hectàrees terrestres, coincidint amb l’ANEI, l’espai Xarxa Natura 2000 i els límits físics”. Aquest increment de protecció de la zona comportarà que “s’hi hagin de preservar els valors naturals, restaurar les zones degradades, garantir la seguretat dels usuaris i conscienciar sobre els valors ambientals i el coneixement d’aquest espai emblemàtic”. Tal com preveu l’Avantprojecte de llei, els usos permesos s’establiran mitjançant un pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) i un pla rector d’ús i gestió (PRUG).

Precisament, algunes de les al·legacions, que es poden agrupar en onze grans grups, incideixen en el fet que la normativa s’hauria de consensuar mitjançant aquestes dues figures o bé que el PORN hauria d’estar aprovat abans de tirar endavant la llei. També se sol·licita augmentar el període d’informació pública, que s’ha concedit, i que s’aporti més documentació, i es denuncia urgència en el procés i el fet que les disposicions finals modifiquen la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears (LEN), i les directrius d’ordenació territorial (DOT), aprovades per la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries. Les al·legacions també reflecteixen altres peticions, com ara augmentar l’àrea d’influència socioeconòmica, no restringir els fondeigs ni prohibir la pesca submarina o incloure nous membres a la Junta Assessora del Parc. Pel que fa als aparcaments, suggereixen mantenir els actuals, però també noves localitzacions per situar-los; així mateix, hi ha qui al·lega que són massa grans o bé massa petits i que estan massa enfora de la platja o tenen massa impacte visual; també es planteja si estan en zona inundable. A més, es demanen aclariments pel que fa als agroturismes i als restaurants.

Pel que fa al inici de la tramitació de l’avantprojecte sense disposar d’un PORN, cal dir que és un dels procediments que preveu llei. D’altra banda, l’Avantprojecte no s’ha tramitat pel procediment d’urgència, i s’ha cercat el consens abans i després de la presentació de la normativa. El conseller ha recordat que la normativa no incideix en els fondeigs però si que prohibeix la pesca submarina com és "obligatori" a "qualsevol reserva marina". Pel que fa als aparcaments, s’han valorat totes les opcions proposades i s’ha elaborat una memòria d’estudi d’alternatives, tenint en compte les figures de protecció i les possibles afectacions. "No volem fer aparcaments" ha insistit Vidal, però la seva "regulació és necessària". A més ha aclarit que tant l’activitat salinera com l’agrària estan garantides en el futur Parc.