L’atenció a la dependència ha minvat entre un 8% i un 34% des que governa Bauzá

El Grup MÉS explica que, segons dades oficials, del temps del Pacte al Govern del PP les valoracions s’han reduït un 34%, les resolucions un 19,5% i els beneficiaris un 7,8%


El Grup Parlamentari MÉS ha tengut accés a la memòria de l’any 2012 de la Fundació d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal. Aquesta memòria demostra que amb el Govern del PP s’han reduït considerablement les valoracions i el reconeixement per l’atenció a la dependència.

Així, si l’any 2010, darrer any complet del Govern de Progrés, es varen fer 8.816 valoracions (7.179 a Mallorca, 873 a Menorca, 715 a Eivissa i 49 a Formentera), l’any 2012, primer anys complet del Govern del PP, sols s’han fet 5.822 valoracions (4.857 a Mallorca, 514 a Menorca, 427 a Eivissa i 24 a Formentera). És a dir, que entre 2010 i 2012 el descens de valoracions ha estat del 34%. Aquest nombre també suposava un descens en relació a l’any 2011, que varen ser 7.947 (any de gestió compartida amb els dos governs).

El mateix passa amb les resolucions realitzades: mentre l’any 2010 es varen materialitzar 7.632 resolucions, l’any 2012 tan sols se’n varen fer 6.146: un 19,5% menys.

Cal recordar que la valoració de si és o no és persona amb dependència i el reconeixement de grau són els documents necessaris perquè et reconeguin el dret a rebre una prestació social o econòmica.

A la memòria del l’any 2012 no consten els Programes d’Atenció Individualitzats (PIA) realitzats, mentre que l’any 2010 se’n varen fer 8.078. El PIA és l’informe on consta si la persona amb dependència accedirà a una residència, centre de dia, prestació econòmica…

Aquesta reducció d’activitat explica que a desembre de 2012 els beneficiaris de l’atenció a la dependència fossin 9.679 front els 10.502 que hi havia a març de 2011, poc abans d’esdevenir-se el canvi de Govern. És a dir, que hi ha una disminució del 7,8% del nombre de beneficiaris.

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari MÉS, Fina Santiago, espera que ara, amb una Conselleria de Serveis Socials, aquestes dades canviïn i “es millori l’atenció general a la dependència, encara que només sigui perquè estam a un any preelectoral”.

El grup d’esquerra sobiranista ha sol·licitat per escrit les dades de l’any 2013 per fer el seguiment i control de Govern pertinent.