L’Ajuntament de Palma vol incrementar el parc d’habitatges per a destinar el 10% d’habitatges de la ciutat a lloguer social

Antoni Noguera: “Davant les urgències de Palma, és necessari tenir una estratègia a llarg termini però amb resultats a curt termini”

“El nou Pla General ha de suposar incrementar els pisos destinats per a lloguer social del menys de l’1% actual fins al 10%”


L’Ajuntament de Palma pretén que el nou Pla General suposi l’increment de pisos destinats per a lloguer social “del menys de l’1% actual fins al 10%, tal com passa a les grans ciutats europees”. Aquesta és una de les conclusions que ha destacat el tinent de batle de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Antoni Noguera, de la Jornada “Habitatge: una qüestió de dignitat” celebrada dilluns passat dia 22 de maig a la seu del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Baleares (COAIB). Durant la trobada el regidor va insistir que “l’accés a l’habitatge és el gran repte per aconseguir veritablement l’èxit de la ciutat”.
Noguera ha afirmat que “és necessari tenir una estratègia a llarg termini però amb resultats a curt termini”, donades les urgents necessitats actuals. El regidor també ha informat que s’estudiarà incloure una partida fixa cada any en els pressupostos de l’Ajuntament, que podria provenir de la Llei de Capitalitat, destinada a la compra de pisos, per incrementar els habitatges del parc públic.
Noguera també ha destacat la feina feta fins ara tant en la rehabilitació de pisos i barriades, amb els programes subvencions per a comunitats de veïns de Son Gotleu i Camp Redó i ha explicat que cal “reforçar el camí començat”. També ha destacat les subvencions per a l’habitatge donades pels serveis socials “d’un total de 2,5 milions d’euros, un 300% més que la legislatura passada”.