L’aigua un bé escàs. Pensa-hi!

Objectiu de la campanya: conscienciar la ciutadania de la importància de tenir actituds responsables

La conselleria de Medi Ambient llança una campanya de sensibilització ciutadana amb la finalitat que tants els residents com els visitants de les Illes Balears adoptin compromisos personals i col·lectius per disminuir les extraccions d’aigua subterrània i facin un ús més racional d’aquest recurs.

Segons el conseller Vicenç Vidal, «es tracta de fer els ciutadans partícips d’aquesta situació, una situació de prealerta de sequera. Perquè els ciutadans s’impliquin en les mesures d’estalvi i en el consum responsable de l’aigua, utilitzarem un lema senzill i clar: “L’aigua és un bé escàs. Pensa-hi!”».

Fa uns mesos es va presentar un pla amb un conjunt de mesures dirigides a gestionar l’oferta de l’aigua, que ha consistit a posar en marxa les dessaladores d’Alcúdia i Andratx, millorar les instal·lacions de la dessaladora de Palma i continuar elaborant el decret pel qual es declara la situació de sequera extraordinària a l’illa d’Eivissa i s’adopten les mesures urgents i excepcionals de gestió dels recursos hídrics per pal·liar-ne i corregir-ne els efectes.

Part d’aquesta campanya passa també per un procés de gestió de la demanda de l’aigua. Per això s’han dut a terme actuacions informatives sobre la situació actual de sequera a totes les illes, obertes a la participació de tota la ciutadania, a les quals s’han convocat els consells insulars de l’aigua. A més, de manera conjunta amb els ajuntaments, s’ha tractat de la detecció de fuites i de les mesures que han d’adoptar els municipis.

La sequera és un fenomen hidrològic extrem imprevisible que dóna lloc a una disminució dels recursos hídrics d’una zona. Comporta, doncs, una disminució conjuntural dels recursos hídrics durant un període de temps més o menys perllongat, que pot impedir cobrir les demandes d’aigua d’un territori i que, per tant, pot tenir conseqüències econòmiques adverses. El clima de les Illes Balears, com el de la resta de zones mediterrànies, es caracteritza per presentar periòdicament episodis de sequera que varien d’intensitat.

Es poden diferenciar dos tipus de sequera: la sequera meteorològica i la sequera hidrològica. La sequera hidrològica sol posar-se de manifest a continuació de la sequera meteorològica, però el retard entre ambdues depèn de la hidrogeologia de la zona. La sequera hidrològica pot endarrerir-se mesos o anys respecte de la sequera meteorològica. D’altra banda, la gestió dels recursos hídrics d’un territori pot condicionar el retard entre la sequera meteorològica i la hidrològica. En aquest sentit, una bona gestió dels recursos hídrics permet retardar o disminuir la freqüència de les sequeres hidrològiques.

En l’actualitat les dades disponibles ens indiquen que estam en un període de sequera meteorològica que comporta que certes zones de les Illes Balears estiguin ja en un període de sequera hidrològica. Actualment els aqüífers es troben en el 52 % de la capacitat, xifra que representa un 3 % menys que l’any passat. A mode d’exemple, el 2014 l’illa d’Eivissa es trobava al 50 %, i enguany, al 47 %.

Recomanacions d’ús responsable de l’aigua per a particulars

Consells per al bany

El principal consum d’aigua de la llar és al bany. Si tens en compte els consells següents pots aconseguir un estalvi considerable d’aquest bé tan escàs.

Disminueix el volum de les cisternes del WC afegint-hi una botella d’aigua o un altre objecte. Pots estalviar 12 litres d’aigua per persona.
Posa un poal a la dutxa per recollir l’aigua mentre no surt calenta. Pots reutilitzar entre 2 i 5 litres d’aigua per usar-la després per fregar o regar les plantes.
Tria la dutxa en lloc de la banyera. Pots estalviar uns 200 litres d’aigua.
Tanca l’aixeta mentre t’ensabones, t’afaites o et raspalles les dents. Una aixeta oberta pot consumir més de 12 litres d’aigua per minut.
No facis servir el WC com a paperera. Cada descàrrega implica entre 6 i 12 litres d’aigua.
Col·loca una ampolla de dos litres dins la cisterna. Estalviaràs 2 litres d’aigua per descàrrega.

Consells per a la cuina

A la cuina es consumeix una gran quantitat d’aigua. Si tens en compte els consells següents pots aconseguir un estalvi considerable d’aquest bé tan escàs.

Comprova que les aixetes no tenen fuites. El degoteig d’una aixeta pot malbaratar uns 30 litres d’aigua al dia.
Utilitza els electrodomèstics a la càrrega màxima i en el programa econòmic. Una rentadora consumeix entre 60 i 90 litres d’aigua; el rentaplats, entre 18 i 30 litres.
No passis els plats per aigua abans de posar-los al rentaplats.
Utilitza els electrodomèstics a la càrrega màxima i en el programa econòmic. Una rentadora consumeix entre 60 i 90 litres d’aigua; el rentaplats, entre 18 i 30 litres.
Si escures, utilitza dues piques.
No descongelis aliments posant-los sota el doll de l’aigua.
Renta els aliments en un recipient i reutilitza l’aigua.

Consells generals per a la llar

Instal·la dispositius d’estalvi, com ara reductors de cabal a les aixetes.
Comprova que les aixetes no tenen fuites. El degoteig d’una aixeta pot malbaratar uns 30 litres d’aigua al dia, més de 10.000 litres l’any.
Rebaixa la clau de pas. Estalviaràs molt sense perdre confort.
Utilitza un sistema de reg eficient: aspersió, gota a gota o exsudació, millor si és amb un programador.
Recull l’aigua de pluja manualment o amb cisternes.
Cobreix la piscina amb una làmina flotant per evitar l’evaporació.
Recull en un poal l’aigua condensada de l’aire condicionat. Podràs reutilitzar al voltant de 10 litres al dia per regar o per a altres usos domèstics.