L’Agència de Turisme reduirà la presència a les fires promocionals centrades en l’estiu

Biel Barceló explica que el Govern focalitzarà la seva estratègia en el turisme d’hivern: «No podem créixer més durant l’estiu»


El Consell de Direcció de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) ha aprovat aquesta setmana, a proposta de Pere Muñoz, gerent de l’ATB, línies noves per fer més eficients els recursos públics dedicats a la promoció de les Illes Balears. D’una banda, es va aprovar disminuir la presència a fires promocionals. L’Agència va concórrer l’any passat a 38 fires i enguany està previst reduir l’assistència a 24.

Segons Biel Barceló, "aquesta reducció s’emmarca dins el projecte Better in Winter i pretén actuar de manera més segmentada i eficient, a més de no fer-nos presents a les fires on bàsicament es ven temporada d’estiu. No podem créixer més durant l’estiu, i per això el que fem es dedicar els nostres esforços en desplaçar turisme de l’estiu cap a l’hivern".

D’altra banda, el Consell de Direcció va aprovar també mantenir el mateix estand un any més durant tot el 2018. Fins al moment, l’ATB treia una convocatòria anual de disseny i construcció de l’estand. Pere Muñoz explica que "és una qüestió d’eficiència i responsabilitat mantenir un estand com a mínim durant 2 anys que ha tingut èxit, que ha estat premiat, on es pot fer feina i que agrada a tots els sectors”.

Al gener, les Illes Balears van estrenar un nou concepte d’estand que suposava una renovació d’imatge per donar un aire més fresc i mediterrani. L’organització de la fira internacional de Turisme a Madrid (FITUR) va distingir l’ATB amb el premi al millor estand en la categoria institucions i comunitats autònomes. A través del seu Concurs als Millors Estands, FITUR va avaluar tots els estands de la fira atenent als criteris de Professionalitat (adequació del estand a les necessitats de comercialització de cada producte); Comunicació/Promoció (identificació del estand amb la imatge i el producte) i Disseny (valoració del grau d’originalitat i innovació).

Recentment, a la Fira de Turisme de Berlín, l’estand de les Illes va ser elegit entre els deu millors de tot Europa. No només es va reconèixer el disseny, sinó també categories com sostenibilitat, professionalitat i creativitat, així com qualitat i quantitat de la informació que ofereix.

El Consell de Direcció de l’ATB està format per:

- Biel Barceló i Milta, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, com a President de l’Agència.
- Pilar Carbonell i Raya, directora general de Turisme, com a Vicepresidenta de l’Agència.
- Pere Muñoz Perugorria, director gerent de l’ATB, com a Director de l’Agència de Turisme de les Illes Balears.
- L’Ajuntament de Palma representat per José Francisco Hila i Vargas, batle de Palma.
- Joan Carrió Vidal, director general de Pressuposts i Finançament.
- Un representant del Consell de Mallorca, del Consell de Menorca, del Consell d’Eivissa i del Consell de Formentera.
- Vocals de les entitats del sector: FEHM, FEHIF, CAEB, ASHOME i AVIBA.
- Representant de l’Advocacia de la CAIB.