L’adquisició d’unitats de tren la passada legislatura es va fer complint la llei

MÉS per Mallorca explica que SFM va adquirir 6 unitats mòbils mitjançant una opció de compra d’un contracte de 2005, i 7 unitats més per dependència tècnica per tal de garantir la compatibilitat del servei. Biel Barceló afirma: “el PP està obsessionat amb la Conselleria de Mobilitat del Pacte. No hi trobaran res, perquè no tots els polítics som iguals”


La coalició MÉS per Mallorca, davant la investigació judicial sobre l’adquisició de determinades unitats ferroviàries durant la legislatura 2007-2011 per part de la Conselleria de Mobilitat, ha explicat que el procés d’adquisició d’aquestes unitats estava plenament justificat des del punt de vista de l’interès general, es va fer complint la legalitat i va comptar amb els corresponents controls pressupostaris, tècnics i jurídics.

El 2008 Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) va fer una contractació de 6 unitats mòbils elèctriques mitjançant una opció de compra resultant d’una contractació del 2005 feta per la consellera del Govern del PP, la senyora Mabel Cabrer.

També es varen adquirir 7 unitats més per dependència tècnica, d’acord amb els informes tècnics i jurídics que acreditaven aquesta dependència. La contractació per dependència tècnica es fa necessària perquè s’ha de mantenir la compatibilitat tècnica (de servei i manteniment) entre les unitats de tren existents i les unitats que s’adquireixen. Si no es té en compte aquesta dependència tècnica es poden donar incompatibilitats que perjudiquen, impossibiliten o encareixen la prestació del servei i el correcte manteniment d’aquestes unitats (tal i com acrediten els informes tècnics).

La contractació per dependència tècnica ve establerta per la Llei 31/2007, article 59.e, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, transports i serveis postals, per l’especificitat dels sectors esmentats. Cal dir que la dependència tècnica és un criteri habitual que s’ha seguit històricament a SFM a l’hora d’adquirir noves unitats de tren (al llarg de diferents legislatures, amb governs de diferents signes polítics).

Totes les contractacions duites a terme són ajustades a la Llei de contractació de transports i tenien tots els informes jurídics i tècnics necessaris previs a l’aprovació pel Consell d’administració.

Pel que fa a l’informe de la Sindicatura de Comptes del 2008, aquest informe deixa ben clar que és el contracte del 2005 el que condiciona els exercicis futurs, com es pot comprovar a la pàgina web de la Sindicatura: “En conseqüència, el primer contracte de l’any 2005, per un import equivalent al 24% de l’import de l’expedient número 3, ha condicionat la selecció del contractista tant d’aquest expedient com de les futures adquisicions que es puguin realitzar i podria limitar, per tant, l’aplicació del principi de concurrència.”

En tot cas, es tracta d’una observació que va ser objecte d’al·legacions per part dels serveis jurídics d’SFM.

Ni els anteriors responsables de la Conselleria ni d’SFM, tenen constància de cap informe tècnic o jurídic que no avalàs la dependència tècnica. En tot moment els anteriors responsables de la Conselleria i d’SFM han seguit els informes tècnics i jurídics preceptius.

Barceló: “El PP està obsessionat amb la Conselleria de Mobilitat del Pacte”

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Biel Barceló, afirma: “cada euro públic que es va gastar a SFM i a la Conselleria de Mobilitat durant la passada legislatura està plenament justificat. De fet, aquests trens estan en funcionament a les línies que va deixar electrificades el Pacte. Des de la coalició MÉS per Mallorca no tenim res a amagar. Que els jutges i fiscals investiguin el que trobin que han d’investigar. Nosaltres estam tranquils i estam plenament convençuts que les coses es varen fer com tocava, complint la llei i cercant l’interès general, i ens posam a disposició de la justícia per resoldre qualsevol dubte que hi pugui haver”.

Barceló recorda que “des de l’inici d’aquesta legislatura el PP, el partit polític més corrupte de la història de Balears, ha estat obsessionat amb la gestió del Pacte i, especialment, de la Conselleria de Mobilitat. Duen tres anys destinant quantitats indecents de doblers públics a revisar fins al darrer contracte i les darreres factures del Govern anterior, sense trobar cap irregularitat. Varen arribar fins a l’extrem i el ridícul d’enviar detectius privats a les obres del metro o a la Feria de Abril de Sevilla. No han trobat res, i no hi trobaran res, perquè ni tots els partits ni tots els polítics som iguals”.