Josep Ferrà: "Les estratègies de lluita contra la sida necessiten millorar"

ENTREVISTA I Josep Ferrà, diputat de MÉS per Mallorca. Com a responsable de salut ha presentat una PNL per lluitar contra el VIH i contra la discriminació dels portadors

Quina és la finalitat d’aquesta Proposició No de Llei (PNL)?

El que volem és posar damunt la taula un problema que no s’ha solucionat, senzillament s’ha invisibilitat. Les transmissions de VIH no han minvat, però ara mateix ni les televisions ni els diaris parlen de VIH. És veritat que la nova condició, amb la cronificació dels positius, ha fet que la gent abaixi la guàrdia. Crec que aquesta nova realitat és molt complexa i s’han de tenir en compte molts de factors.

Ha millorat molt la situació?

No puc dir exactament això. Estem en un moment on els fàrmacs han produït molt d’avanços. Abans parlava de la cronificació, però hem de parlar també de "la sida social".

Què significa la SIDA social i com es pot combatre?

La SIDA social és el rebuig que pateixen els seropositius només pel fet de ser seropositius. Això és una lluita molt complicada. Amb el tractament el VIH no mata, s’ha cronificat, però el problema és que la sida social continua molt vigent. La gent tan sols sap que el VIH avui no és una condemna a mort, però continuam amb por cap als portadors. Una por infundada, ja que les vies de transmissió són molt clares.

A la PNL també es parla de la transmissió i del contagi

Justament està molt relacionant amb el tema de la sida social. Volem com a MÉS per Mallorca que el VIH sigui catalogat com a virus "infecto-tansmissible" i no "infecto-contagios". És una barbaritat emprar avui dia aquest vocabulari. Ara mateix està començant a ser reemplaçat. Això només serveis per crear por i discriminació cap als portadors. El meu partit té un compromís clar, i no passa per altra cosa que el consens científic, i sense prejudicis. Avui en dia se sap amb seguretat que la gent indetectable no pot transmetre el virus.

Les polítiques públiques estan fent suficient?

Està molt clar que no. A les illes, hem vist com les retallades han deixat a ALAS (referent de la lluita contra la SIDA a la nostra comunitat), sense el serobus. Tenim a la nostra mà proves rapides, amb un resultat en 20 minuts. Tenim els preservatius i també tenim aprovada i en funcionament la profilaxi post exposició. Una persona que té una pràctica sexual de risc pot demanar aquest tractament, que té una durada d’un mes i que garanteix que continuarà essent seronegatiu. Tenim molts de mitjans per parlar del VIH i perquè no sigui un problema. El que no entenc és que totes les campanyes parlen d’ús del preservatiu. El preservatiu és bàsic, però també la consciència de la mateixa salut i les proves periòdiques. És un poliedre amb molt de cares i cal fer una crida a la responsabilitat individual i alhora fer polítiques públiques responsables.

És necessari continuar conscienciant la població?

És que després de 30 anys de pandèmia, les transmissions s’han estabilitzat. Si l’estratègia és parlar només del preservatiu crec que hem errat el tir. S’ha de substituir aquesta idea per una campanya de salut que parli de l’ús del preservatiu, amb un cribratge cada cert temps d’ITS (infecció de transmissió sexual). Que es doni una informació ampla, amb especial esment amb els grups amb pràctiques de risc. Hem de donar responsabilitat a la persona damunt de la seva salut sexual, sense criminalitzar a ningú.