Joan Font: “Els ajuntaments són els grans perjudicats amb els pressuposts de 2014 del Consell”

El portaveu de la coalició MÉS per Mallorca assegura que amb els pressuposts presentats per l’equip de govern del PP, els ajuntaments “no podran respondre a les necessitats dels seus ciutadans”.

La coalició MÉS per Mallorca ha presentat avui les seves esmenes a l’Avantprojecte de Pressuposts Generals del Consell de cara al 2014. El portaveu econacionalista, Joan Font, ha manifestat el rebuig del seu grup polític als pressuposts presentats per l’equip de govern del PP ja que aquests “no tenen en compte als ajuntaments de Mallorca”.

MÉS per Mallorca ha presentat una esmena a la totalitat ja que, segons el seu portaveu, “els pressuposts del Consell no contemplen Inversions Estatutàries, fet que fa incomplir l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”.

Font també ha presentat les 37 esmenes que el grup polític MÉS per Mallorca ha registrat i que seran debatudes al ple extraordinari de demà, així com també les de les bases d’execució. El portaveu ha destacat que “actualment les bases d’execució preveuen una bestreta per part del Consell del 50%, però exigeixen un aval del 120% de les subvencions atorgades. Des del nostre grup proposam eliminar l’aval per a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre”.

Pel que fa a les esmenes als pressuposts, MÉS per Mallorca presenta un total de 37 esmenes als diferents departaments del Consell. Del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, cal destacar l’esmena que proposa canviar el concepte de la partida ‘Obres condicionament Palma Arena’ per ‘Obres condicionament oficines Sant Ferran’. Font ha assegurat que la intenció d’aquesta partida presentada pel PP és la de “traslladar les oficines de la Direcció Insular d’Esports per tal de privatitzar el poliesportiu de Sant Ferran”.

Del Departament d’Urbanisme i Territori, Font ha destacat l’esmena que el seu grup presenta per tal d’evitar que el PP construeixi l’autopista Llucmajor – Campos. El portaveu econacionalista ha assegurant que “entenem la necessitat de millorar aquest tram de carretera, però una autopista de mínim 50 metres d’amplada no és la solució. Aquesta partida s’hauria de destinar també a millorar la carretera Algaida – Campos i la variant d’Algaida, entre d’altres”.

Respecte al Departament de Cooperació Local, Font ha volgut destacar la partida de 600.000 euros per despeses corrents que MÉS per Mallorca proposa per destinar a municipis de menys de 10.000 habitants.

També cal destacar l’esmena que els econacionalistes han presentat al capítol 4, ‘Aportació al Consorci de la Serra de Tramuntana’. La coalició proposa reduir de 2 milions d’euros a 200.000 euros aquesta aportació i destinar el 1.800.000 euros restant a la creació d’un programa de protecció de la Serra, a l’IMAS i a Beques Tuo per a alumnes de Treball Social i Educació Social.

PDF - 105.9 kB
Esmena totalitat MÉS pressuposts CIM 2014
PDF - 135.2 kB
Esmenes MÉS pressuposts CIM 2014