Inspeccions contra l’oferta turística il·legal

La campanya d’enguany, que ja ha començat aquests dies, inclou accions conjuntes amb altres administracions públiques

La direcció general de Turisme ha iniciat aquesta setmana el Pla d’Inspecció en contra de l’oferta turística il·legal. Apart d’inspeccions a l’oferta hotelera i la continuïtat de les inspeccions a establiments amb pensió completa integral i empreses de vehicles de lloguer, la feina dels inspectors enguany es centrarà al control de la publicitat i comercialització d’estades turístiques en habitatges, l’anomenat lloguer turístic.

Els tres eixos per a l’any 2017 seran:

  • Control de la publicitat i comercialització d’estades turístiques en habitatges. En el marc de la ja referida línia de control de l’oferta il·legal, aquesta actuació troba justificació en la demanda social, relacionada amb tramitació d’una reforma legislativa que incideix específicament sobre la matèria.}}}
  • Control de l’oferta d’allotjament: hotels, hotels-apartaments i apartaments turístics, amb especial atenció a la sobreocupació.
  • Autoavaluacions d’establiments radicats en zones madures presentades durant la vigència del decret 20/2011 (de classificació de la categoria dels establiments d’allotjament turístic en hotel, hotel apartament i apartament turístic)

El denominador comú de totes les inspeccions és poder garantir una oferta turística d’alta qualitat. També s’estan duent a terme accions conjuntes amb altres administracions públiques, com ara l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Agència Tributària estatal per vetlar que les empreses del sector compleixin amb les lleis i obligacions tributàries corresponents.