Reactivam la Dependència, la bona gestió es tradueix en xifres.

Les dades dels primers dos anys de legislatura indiquen que s’ha reactivat la Llei de dependència a les Illes Balears, s’han creat més places i més serveis i ha millorat la gestió d’accés al sistema de dependència

El govern ha oferit avui els indicadors que mostren com en els primers dos anys de legislatura s’ha reactivat la Llei de dependència a les Illes Balears, un dels objectius prioritaris del Govern. Segons Armengol, el Govern està complint amb els compromisos adquirits i que tenen el seu document de compromís en els Acords de Governabilitat, en especial “amb una línea estratègica, com és la reactivació de la Llei de dependència”.

La presidenta ha explicat que “després de dos anys de legislatura s’ha capgirat la situació de l’aplicació de la Llei de dependència. Veníem d’una paràlisi de l’aplicació de la llei la passada legislatura, que s’ha contrarestat amb més recursos econòmics”.

“No és una impressió ni una valoració subjectiva, sinó que tenim dades per dir d’una manera contundent i clara que en aquests moments ja hem reactivat la dependència i que hem de continuar amb aquest ritme”, ha apuntat la consellera Fina Santiago.

Aquesta reactivació de la Llei de dependència es mostra en indicadors com ara la incorporació de noves persones beneficiàries al sistema de dependència a les Illes Balears. En dos anys s’han incrementat un 42 per cent el nombre de beneficiaris, que han passat de les 11.655 persones registrades al mes de juny de 2016 a les 16.517 del juny de 2017. Això mostra com, mentre en els 4 anys de la passada legislatura s’incorporaren al sistema 864 beneficiaris, en només dos anys s’han incorporat quasi 5.000 persones.

Respecte de l’any 2015, també s’han creat més places de residència (15 % més) i centres de dia (16 % més) per a persones en situació de dependència. En total, s’han creat 333 noves places residencials, a un mitjana d’una nova plaça cada dia, i 110 places de centre de dia. S’han multiplicat per cinc les hores de Servei d’Ajuda a Domicili específic de dependència, que ha passat de 36.000 hores a les 227.407 hores que s’ofereixen actualment.

Durant aquests dos primers anys de legislatura també s’ha creat un nou servei, el de teleassistència per a persones amb dependència. Actualment, hi ha a les Illes Balears 890 persones a les quals se’ls ha facilitat un aparell de teleassistència.

Per altra banda, una reestructuració de l’organització interna dels serveis d’atenció a la dependència i la contractació de més personal de valoració ha agilitat la incorporació i gestió dels expedients. D’aquesta manera, el temps de valoració i resolució de casos de dependència ha passat de 480 dies a 168, situant-se per davall dels 6 mesos, el temps que marca la Llei de dependència. Aquesta millora en la gestió ha permès incrementar un 53 per cent el nombre de valoracions realitzades mensualment, que actualment són 678.

“Que s’hagi reactivat l’atenció a la dependència no significa que ens relaxem”, ha apuntat la consellera Fina Santiago, que ha anunciat noves mesures dirigides a les persones cuidadores. Una d’aquestes mesures és l’ampliació d’horaris dels centres de dia, que podran obrir durant la temporada alta els caps de setmana i festius, i durant l’hivern, els dissabtes i festius. Aquesta ampliació d’horaris permetrà la conciliació de les persones cuidadores i l’adaptació als horaris laborals. Per altra banda, s’incrementaran la formació i els tallers específics per a persones cuidadores i ja s’ha reeditat la Guia per als familiars que cuiden a persones amb dependència.