Impulsam la conservació del patrimoni a les finques d’espais protegits

Vicenç Vidal: "Per primera vegada es dóna una ajuda directa al sector agrari que ve finançada per l’impost de turisme sostenible per conservar el patrimoni natural i cultural que tenim a les explotacions agràries".

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, ha convocat unes ajudes, amb una partida de cinc-cents mil euros, destinades a la conservació del patrimoni cultural i natural situat a les explotacions agrícoles de les Illes Balears.

El límit màxim d’ajuda són deu mil euros per finançar fins al 80 % de les inversions. Se’n poden beneficiar totes les explotacions situades a zones d’especial interès natural o paisatgístic (LIC, ZEPA, parcs naturals, reserva de la biosfera i patrimoni de la UNESCO).

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal ha apuntat que el que "es pretén és reconèixer el rol d’aquelles explotacions agrícoles que es troben en un entorn protegit on hi ha patrimoni natural o cultural que s’ha de conservar". Vidal ha explicat que, "per primera vegada a les Illes Balears es dóna una ajuda directa al sector agrari que ve finançada per l’impost de turisme sostenible per conservar el nostre patrimoni natural i cultural que tenim a les explotacions agràries". A més, Vidal ha fet referència al cas de l’illa de Menorca, amb el paper concret que juga la Reserva de la Biosfera, es tracta doncs de "reconèixer la importància del mosaic del paisatge de les explotacions agràries i retornar aquesta importància amb els beneficis de l’activitat turística".

L’ajuda es repartirà entre totes les illes segons la seva demanda a les finques situades en aquests indrets, com ara a la serra de Tramuntana, Menorca o la serra d’Artà a que presenten una situació econòmica diferent que d’altres i l’activitat que hi té lloc és fonamental per a la conservació de l’entorn.

Aquesta línea subvencionarà la recuperació agrícola de terrenys abandonats per al cultiu d’herbacis o llenyosos o per a recintes de pastures; per a les obres de recuperació d’elements patrimonials, com ara per a la reconstrucció de síquies, aljubs, cisternes, marges i altres construccions agràries; i també per a la sembra de menjar per a les aus, la compra de menjadors o bevedors, la construcció de clapers artificials perquè els conill hi puguin criar o de nius per a ratpenats i aus insectívores i la compra de trampes per a la captura de fauna invasora.