Impulsam l’economia circular i la no producció de residus amb fons de l’impost turístic

La conselleria de Medi Ambient ajuda les empreses que impulsin projectes per reutilitzar, reduir i convertir en compost els seus residus

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i el director general de Qualitat Ambiental, Educació Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, varen presentar divendres la convocatòria d’ajudes per tal d’impulsar l’economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina per a persones amb risc d’exclusió.

La convocatòria està dotada de 700.000,00 €, que aniran a càrrec de l’impost de turisme sostenible (ITS). Sansó ha explicat que el projecte té la finalitat de donar impuls a iniciatives d’entitats privades, amb un clar objecte social i ambiental, que ajudin en la transició cap a un model d’economia circular. “És una acció més d’entre totes les que hem fet al llarg de la legislatura per tal que la nova Llei de residus pugui ser aplicable des del mateix moment de la seva aprovació”, ha remarcat.

A les Illes Balears, com a la resta d’Europa, la producció de residus augmenta contínuament i l’escassesa de matèries primeres es fa cada vegada més evident. En aquest context, és necessari avançar cap a un nou model en el qual els productes, els materials i els recursos es mantinguin en l’economia durant el major temps possible i que es redueixi al mínim la generació de residus.

L’estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny del 2010, fixa entre els principals objectius l’ús eficient dels recursos. Es tracta de substituir una economia lineal, basada a extreure, produir, consumir i tirar, per una economia circular en la qual es reincorporin al procés productiu els materials que contenen els residus per a la producció de nous productes o matèries primeres. En aquest plantejament, la reducció, la reutilització, el reciclatge o la valorització material de residus esdevenen processos essencials.