Impost del Turisme Sostenible: Preguntes, respostes i algunes dades

Argumentari amb preguntes i respostes en relació al nou Impost del Turisme Sostenible, i algunes dades i estadístiques per entendre’n la magnitud


PREGUNTES I RESPOSTES

Qui pagarà l’Impost del Turisme Sostenible?

Totes les persones que s’allotgin en allotjaments turístics, en habitatges que es comercialitzen turísticament i en embarcacions de creuer, siguin visitants o residents.

Els menors de 14 anys n’estaran exempts.

Per què els residents també hauran de pagar?

Segons els informes jurídics dels tècnics d’Hisenda, no hi ha manera legal de discriminar entre residents i no residents. Per tant, tothom haurà de pagar.

Ara bé, com que és un impost sobre estades turístiques que es cobrarà en els allotjaments, l’afectació als residents serà mínima. De mitjana, cada ciutadà de les Illes Balears pagarà 1 euro a l’any d’impost turístic:

796.247 pernoctacions de residents a les Illes Balears l’any 2014.
1,5 euros per pernoctació.
1.115.842 habitants
1,07€ per habitant (hauríem pagat l’any 2014)

S’estudiarà la manera que els familiars de malalts de Menorca, Eivissa o Formentera que es desplacin a Mallorca per motius sanitaris en quedin exempts o se’ls pugui bonificar l’impost.

Per què no es cobrarà a ports i aeroports?

Els Acords pel Canvi establien que la primera opció havia de ser cobrar el tribut turístic als ports i als aeroports. Ara bé, els tècnics jurídics ens han advertit que cobrar l’impost a ports i aeroports és jurídicament inviable.

A més, si hi hagués cap possibilitat d’estudiar-ho, per poder establir el cobrament a ports i aeroports hauria estat imprescindible la col·laboració de l’Administració de l’Estat. I, malauradament, hem de constatar que l’Estat ha demostrat un interès nul en col·laborar amb nosaltres per poder tractar aquesta qüestió.

Per tot això hem hagut de descartar aquesta possibilitat i passar a la segona opció: establir el cobrament en els allotjaments i habitatges turístics.

Què passa amb els habitatges de lloguer turístic no regulats?

L’impost es cobrarà també als habitatges de lloguer turístics, estiguin regulats o no. La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme està treballant en paral·lel en la regulació del lloguer turístic, per tal que el gruix de l’activitat de lloguer vacacional estigui regulada.

Hi pot haver polèmica, o la imatge de Balears en pot resultar perjudicada?

La nostra previsió és que en els mercats emissors la polèmica serà mínima. Hi ha altres destinacions turístiques que fa anys que cobren un impost turístic, i no hi ha hagut pràcticament cap problema.

Ara bé, si hi ha qualcú que pensa que atiar una polèmica amb aquest tema ajuda al turisme i a la societat, és lliure de fer-ho.

És cert que l’ecotaxa del 1r Pacte de Progrés era més mediambiental que el futur Impost del Turisme Sostenible?

No és cert. De fet, el futur Impost del Turisme Sostenible tindrà un caràcter mediambiental més clar: perquè de les finalitats descrites, la primera és la “protecció, preservació i recuperació del medi natural, rural i marí”.

I també perquè l’ecotaxa aprovada l’any 2001 preveia invertir en zones turístiques sense que aquestes inversions estiguessin vinculades al foment del turisme sostenible, i ara sí que s’hi vincularan.

Hi ha més diferències respecte a l’ecotaxa del 2001?

Sí, aquestes:

-  L’Impost del Turisme Sostenible inclou habitatges que compleixen requisits de la llei turística, i l’ecotaxa no.
-  L’Impost del Turisme Sostenible distingeix entre temporada alta i temporada baixa, i l’ecotaxa no hi distingia.
-  L’Impost del Turisme Sostenible inclou els creueristes, els allotjaments rurals i agroturismes regulats mitjançant la llei agrària. L’ecotaxa no els incloïa.
-  Pel que fa a les finalitats, a més del que ja hem dit, l’Impost del Turisme Sostenible també hi inclou l’impuls de projectes de R+D+I que contribueixin a la diversificació econòmica o relacionats amb l’àmbit turístic, la millora de la formació i la qualitat de l’ocupació del sector turístic. L’ecotaxa no els incloïa.

Quan entrarà en vigor?

El Govern vol que entri en vigor quan abans, millor.

La llei entrarà en el Parlament, previsiblement, el mes de febrer (el desembre s’aproven els pressuposts i el gener no hi ha període de sessions). La seva aprovació definitiva dependrà de la tramitació parlamentària, però serà al llarg del primer semestre de 2016.

Posteriorment s’haurà d’aprovar el reglament que desenvoluparà la llei, i que fixarà quan es començarà a aplicar l’impost.

Quins projectes concrets es podran finançar amb el fons de l’impost turístic?

Quan s’aprovi el projecte de llei començarem a treballar amb els projectes que podran rebre el finançament del Fons per a l’Impuls del Turisme Sostenible.

Qui formarà part de la Comissió per l’Impuls del Turisme Sostenible?

Ho establirà el reglament. La nostra voluntat és que la representació sigui el més ampla i plural possible, que hi pugui haver un debat públic. A banda de les Administracions Públiques, hi haurà els sindicats, la patronal, representants del sector turístic, entitats socials, mediambientals, culturals...

ALGUNES DADES

Família amb fills menors de 14 anys (2 adults)
8,2 dies (estada mitjana) en hotel 4 estrelles o apartament 3 claus superior, temporada alta: 24,6 euros de mitjana (25 euros)

Família amb fills menors de 14 anys (2 adults)
8,2 dies (estada mitjana) en hotel 1, 2 o 3 estrelles o apartament 1, 2 i 3 claus, temporada alta: 16,4 euros de mitjana (16 euros)

Despesa mitjana: 108/persona i dia
Despesa 8,2 dies: 896,4
2 membres: 1.792,8
1,4% de la despesa total (hotel 4 estrelles)
0,9% de la despesa total (hotel 3 estrelles)

En el cas de famílies amb fills menors de 14 anys, l’impacte serà menor, perquè els menors faran despesa, però no pagaran l’impost.

Quants turistes són menors de 14 anys?
950.000 de 13 milions: aproximadament un 7%

Quant pagaran els residents?
Pernoctacions de residents (2014): 796.247.
1,5 euros per pernoctació (hotel 4 estrelles).
1.115.842 habitants a les IB.
1,07€ per habitant (hauríem pagat l’any 2014).
(Suposant que tots són majors de 14 anys).

Percentatge de pernoctacions dels residents: 1,5% del total
(796.247 de 52.465.515).

Quant seria la recaptació total en un any?
Pernoctacions totals (2014): 52.465.515.
1,5 euros per pernoctació (hotel 4 estrelles).
Recaptació total: 78.698.272,5€.
(Suposant que tots són majors de 14 anys).