Hospital General: Bauzá el volia tancar; el Govern del Canvi el rehabilita

El Govern anuncia una inversió de 3 milions d’euros per renovar i modernitzar l’Hospital General de Palma, que necessita solucionar deficiències estructurals


El Govern destinarà tres milions d’euros, dos en 2017 i un en 2018, per renovar, rehabilitar i modernitzar l’Hospital General de Palma i solucionar així les deficiències estructurals. Cal recordar que el manteniment de l’Hospital General durant la legislatura passada va ser zero. De fet, el Govern Bauzá va intentar tancar aquest hospital.

El compromís del Govern del Canvi és posar al dia la instal·lació i anar millorant les condicions de treballadors i usuaris. Amb una població que envelleix, cal una estratègia de cronicitat adequada a la realitat i a les necessitats assistencials de les persones.

El pla de reformes inclou actuacions estructurals imprescindibles, com ara la reparació de la instal·lació elèctrica, del quadre general o la sala central tèrmica.

En concret, es destinarà més d’un milió d’euros a reformar la unitat de convalescència B en 2017, mentre que la planta de convalescència C es millorarà l’any 2018.

Entre altres mesures, també es contempla una partida de 25.000 euros per reparar o canviar els ascensors. A més, es repararan les cobertes per solucionar el problema de goteres, les canonades d’aigua i es reformaran i rehabilitessin les façanes de l’edifici que es troben deteriorades.

Quant a les actuacions tecnològiques, es destinaran 250.000 per a un nou equip de rajos i la reforma de la sala convencional per adaptar-la a les màquines modernes.