Grup MÉS: “amb els directors de Maó, Camps i Estarellas actuen com la Gestapo”

Nel Martí considera “miserable” el canvi de fets imputats en els expedients als directors sancionats: “és indignant que vulguin fer dels consells escolars simples gestories de les seves decisions partidistes”


El Grup MÉS denuncia que la consellera d’Educació, Joana Maria Camps, i el conseller a l’ombra, Guillem Estarellas, agreugen la seva actitud prevaricadora en el cas dels expedients sancionadors dels tres directors d’institut de Maó. Ara no només tramiten els expedients de manera arbitrària i discriminatòria, sinó que canvien els presumptes fets imputats en mig del procediment.

El canvi dels presumptes fets imputats en els expedients demostra que els fets imputats anteriorment no tenien cap fonament jurídic que justificàs l’obertura dels expedients. “Si els fets eren inconsistents, les mesures cautelars adoptades són absolutament desproporcionades, i queda en evidència que varen ser preses com a represàlia amb motivacions polítiques, des d’un abús de poder intolerable”, denuncia el diputat Nel Martí.

Sobre els fets que actualment se’ls imputa, el no haver votat a favor del TIL esmenat per la Conselleria en les reunions del Consell Escolar, la Conselleria considera que “aquesta conducta suposa una manca d’obediència deguda al personal jeràrquicament superior i a les autoritats”. Cal dir que els directors expedientats han complert en tot moment amb la legalitat (LOE, decret TIL i instruccions de la Conselleria), i han exercit la seva llibertat de vot en base al seu criteri professional. Ben igual, per exemple, que els tècnics de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (en la qual els funcionaris voten amb llibertat segons el seu criteri professional, i no per directrius polítiques). El diputat afirma: “és indignant que la consellera que va reconèixer la seva ignorància en matèria educativa pretengui fer dels consells escolars simples gestories de les seves decisions partidistes”.

A més, hi ha molts casos idèntics als dels tres directors expedientats, que van votar en contra del TIL de la Conselleria i no han estat sancionats. “Això demostra, una vegada més, l’arbitrarietat, la falta de criteris objectius, l’absència de rigor i d’imparcialitat dels responsables polítics d’Educació, que només actuen amb criteris partidistes”, diu Martí.

El diputat del Grup MÉS afirma: “l’actuació de la consellera Camps i del conseller a l’ombra Estarellas és indignant, miserable i més pròpia dels mètodes de la Gestapo o de la Stasi que d’alts càrrecs d’un govern democràtic. No només haurien de dimitir i demanar perdó als directors expedientats i a tota la comunitat educativa, sinó que haurien de restablir tot el mal que han fet i renunciar a exercir cap càrrec públic mai més.