Generam llocs de treball i promovem més educació ambiental

10 persones aturades de llarga durada treballen com a informadores en diversos programes educatius, contractades per PalmaActiva a través del programa “Palma Visibles 2016”


L’equip de govern treballa per aconseguir que Palma sigui una ciutat neta i assegurar la bona convivència amb els animals de companyia. Des de MÉS per Palma considerem que aquestes metes només les podrem aconseguir amb més educació ambiental. Per aquest motiu, 10 de les 75 persones aturades de llarga durada, contractades per PalmaActiva, treballen com a auxiliars informadores per a l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l’Ajuntament de Palma, encapçalada per Neus Truyol. La durara és de 6 mesos, des del passat novembre fins al mes de maig. “Visibles” és un programa que compta amb la participació del SOIB i el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal SEPE i del Fons Social Europeu.

Aquestes 10 informadores estan realitzant concretament les seves tasques en diverses campanyes relacionades amb el medi ambient, els animals de companyia i el compliment de les ordenances municipals relacionades amb aquestes qüestions. El mes de novembre varen distribuir informació sobre la recollida de trastos d’EMAYA. Les setmanes abans de Nadal i durant les festes varen realitzar la campanya “Per Nadal, recorda el blau”, distribuint als comerços informació sobre la recollida selectiva del paper i cartó.

Simultàniament, aquestes informadores estan donant informació sobre la campanya “El teu ca té la necessitat, tu tens el deure”. Aquest programa d’informació i divulgació té dos camps d’actuació: Un de genèric, d’informació sobre l’ordenança dels animals de companyia, i un altre d’específic, sobre les zones d’oci caní (ZOC). Les dues campanyes fan especial incidència sobre la necessitat de retirar de la via pública els excrements dels cans i les sancions que suposa no fer-ho.

Es tracta d’un projecte que genera ocupació i permet donar feina a 75 persones aturades de llarga durada, la majoria majors de 45 anys, i també permet fer arribar a la ciutadania de Palma una informació bàsica per a promoure les bones pràctiques de neteja, gestió dels residus i respecte als animals. Neus Truyol ha manifestat que amb el programa “Visibles” s’ha pogut incrementar la tasca d’informació i educació cap a la ciutadania, “fonamental per tots els projectes que tenim en marxa de millora de la neteja i de la recollida selectiva de residus”. “La implicació dels ciutadans és bàsica per a tenir una ciutat més neta i sostenible i gràcies a les informadores del programa “Visibles” poder arribar a més persones de Palma, parlar amb elles i distribuir informació”. Truyol ha explicat que en els propers mesos “aquests controladors continuaran amb aquesta campanya sobre els animals de companyia i també col·laboraran amb altres iniciatives educatives sobre la recollida selectiva, el reciclatge i la neteja de la ciutat”.

Programa Visibles

“Visibles” és un projecte que vol millorar l’ocupabilitat dels treballadors de més edat. El programa facilita que les entitats locals contractin a treballadors de més de 35 anys d’edat que duguin almenys 12 dels últims 18 mesos –encara que no siguin consecutius– preferentment en situació de desocupació sense cobrar prestació o subsidi. Dels 75 treballadors del projecte “Palma Visibles 2016”, el 90% són majors de 45 anys.

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són la millora del nivell d’ocupabilitat de les persones participants del projecte i la realització d’obres i serveis d’interès general i social per tal d’aconseguir que millori la imatge de la ciutat de Palma i gaudeixi d’uns serveis de qualitat, moderns, atractius i integradors de conceptes de responsabilitat social.

Algunes de les tasques que faran aquestes persones contractades a través del programa “Visibles” són per exemple netejar l’edifici de Gesa, campanyes de informació, vigilància i conscienciació per transmetre al ciutadà bones pràctiques sobre les defecacions dels animals de companyia, campanyes informatives per evitar els trastos als carrers i els cotxes mal aparcats...

La convocatòria “Palma Visibles 2016” és oberta a majors de 35 anys, els criteris d’accés donen prioritat als treballadors de més edat o aquells que tinguin càrregues familiars. Des del Govern, amb aquest programa es vol ajudar les persones que han patit especialment la crisi econòmica i són aturades de llarga durada o col·lectius vulnerables.

A començament de 2016, PalmaActiva ja va contractar a 64 persones aturades de llarga durada durant mig any. “Visibles” se suma a altres programes d’inserció laboral que desenvolupa PalmaActiva amb el SOIB com Garantia Juvenil, Renda d’Inserció Laboral i Vulnerables.