Fina Santiago i Rosa Cursach presentaran en les properes setmanes l’esborrany de la Llei d’Igualtat de Dones i Homes 

La directora de l’IBDona ha comunicat al Consell Rector de l’IBDona les línies estratègiques per aquesta legislatura 


Està previst que en les properes setmanes es traslladi l’esborrany als grups parlamentaris i entitats per a que sigui consensuada i s’iniciï el més aviat possible la seva tramitació al Parlament de les Illes Balears. L’esborrany de la Llei d’Igualtat de Dones i Homes suposa una revisió i actualització de la llei que ja es va presentar al Parlament l’any 2011 i que defineix les competències en igualtat a totes les administracions de les illes i promou la igualtat efectiva en tots els àmbits.

La directora de l’IBDona, Rosa Cursach, ha exposat al Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona, que està integrat pel Govern, els quatre consells insulars, la Federació d’Entitats Locals (FELIB), els grups parlamentaris i associacions de dones, les línies generals d’actuació d’aquest organisme per a l’any 2016. Les quals tenen, entre altres objectiu: visibilitzar i transformar la situació de la dona en la vida política, econòmica, cultural i social; promoure projectes relacionats amb la protecció de la dona, especialment a les que són víctimes de qualsevol tipus de violència o també la creació de l’Observatori de la Igualtat.

Al mateix temps s’ha informat d’un augment de 100.000 euros al pressupost de l’IBD, per a l’any 2016, sumant així una quantitat total de 2.973.000 euros.
 
També cal recordar que està previst que l’Institut Balear de la Dona passi a ser un organisme autònom adherit a la conselleria de Presidència a partir de l’any 2016, una reclamació històrica de les entitats de lluita per la igualtat i que permetrà implementar l’objectiu de transversalitat de l’IBD.