Fina Santiago denuncia que els consellers es contradiuen a l’hora de defensar els seus pressupostos

La consellera de Benestar Social ha reconegut que tan sols hi ha pressupost per pagar les ajudes a la dependència per als propers quatre mesos

El grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa ha lamentat l’actitud de la consellera de Sanitat, Família i Benestar Social, Carmen Castro, al no contestar la majoria de les preguntes que la diputada Fina Santiago, li ha formulat. Aquesta és una mostra més, segons la coalició, de la manca de sentit de la responsabilitat i la coherència d’aquest govern. 

Concretament, Castro ha demostrat que ni els consellers són capaços de ser coherents i estar coordinats a l’hora de defensar els seus pressupostos. Tant és així que avui el vicepresident econòmica, Josep Igansi Aguiló, i la consellera de
Benestar Social s’han contradit al reconèixer aquesta darrera que “la llei de pressupostos tan sols preveu pagar els propers quatre mesos de les ajudes a la dependència”.

La diputada Fina Santiago ha pogut comprovar com les seves previsions són certes, tal i com va anunciar la coalició la setmana passada en roda de premsa, però al mateix temps ha vist com els consellers es posen en evidència mútuament. “Mentre Aguiló diu que els pressupostos són reals i contemplen les despeses ajustades per tot l’any, dues hores després Castro reconeix que no és així i que, en el cas de dependència, tan sols està previst per als propers quatre mesos”. 

Al mateix temps, Castro ha quedat en evidència a l’assegurar que la inclusió dels bons per a la infància i el pla d’igualtat dins la previsió de la seva
conselleria ha estat un error administratiu. Això després que Fina Santiago denunciés la setmana passada que es tracta d’una còpia parcial de la memòria de l’any 2007 del departament. En aquest sentit, Santiago ha acusat a la consellera de manca de responsabilitat davant la imprescindible supervisió de tota la documentació que presenta el departament, i més si es tracta del projecte de pressupostos. 

Santiago, durant la seva intervenció en la compareixença de Castro, ha acusat al PP de mesquí perquè mentre es destinen 200.000 euros anuals a la Casa Real en tasques de neteja del Palau de Marivent, el Govern és capaç de retirar sense cap justificació raonable els ajuts als menors que no tenen recolzament familiar.