Fina Santiago denuncia la hipocresia del Govern del PP amb el tercer sector

La Conselleria de Família i Serveis Socials lleva la gestió del servei de promoció de l’autonomia personal i de suport a persones discapacitades a una entitat per convocar un concurs i privatitzar-la


El Govern del president Bauzá, a través de la Conselleria de Família i Serveis Socials, ha presentat com una de les seves noves aportacions als serveis socials, per no dir l’única, la modificació de la llei de serveis socials per facilitar la concertació amb les entitats del tercer sector.

Ara ens trobam que avui ha publicat el concurs per a la gestió del servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent a persones amb discapacitat físiques i o psicofísiques. Fins ara, aquest servei estava gestionat per la Federació de Persones amb discapacitat física, amb molts bons resultats. El servei té 22 treballadors i atén entre 1.500 i 1.800 usuaris cada any.

Ara, a l’hora de treure aquesta gestió a concurs, i en compliment de la llei de contractes de l’administració pública, es valorarà més l’oferta econòmica que l’experiència i el projecte tècnic. La qual cosa posarà el criteri economicista per davant de la qualitat del servei.

El Grup MÉS també denuncia la reducció de pressupost, de 600 000 euros del conveni inicial és passa a 166.005,50 euros anuals.

Aquests serveis es varen posar en funcionament amb el Pacte de Progrés a través d’un conveni entre la Conselleria d’Afers Socials i la Federació de Persones amb Discapacitat Física. Els resultats han estat molt bons, com bé ha reconegut en vàries ocasions l’actual consellera, en declaracions públiques i amb preguntes parlamentaries del PP amb plenari.

La portaveu adjunta del Grup MÉS, Fina Santiago, afirma: “aquesta era una bona ocasió per implicar-se amb el tercer sector, i en canvi el PP ha facilitat que el tercer sector hagi de concursar competint amb empreses privades”. Per això, Santiago demana a la Conselleria “que retiri el concurs i que en base a la modificació de la llei de serveis socials concerti amb el tercer sector per mantenir aquest servei, ja que en cas contrari suposaria un retrocés en la gestió, perquè un servei ja prestat pel tercer sector pot passar a ser gestionat amb una empresa privada amb ànim de lucre”.

El servei és va iniciar en el centre Joan Crespi, l’agost del 2009. Es varen traslladar les oficines del centre base de valoració de discapacitats i es va posar en funcionament el servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent a persones amb discapacitat físiques i o psicofísiques.

El centre Joan Crespí va ser objecte de polèmica perquè va ser inaugurat de forma “fictícia” amb presència de la reina el mes de març de 2007, dos mesos abans de les eleccions al Parlament, quant encara estaven per acabar l’interior de tres plantes.