Fina Santiago amplia les ajudes als més vulnerables amb un paquet de mesures complementàries

La Consellera Fina Santiago ha anunciat avui un paquet de mesures que complementen les dictades pel Consell de Ministres i a les acordades pel Consell de Govern, adreçades a la població més vulnerable. En concret, Santiago, ha explicat que la conselleria disposarà de 3.000 nous terminals de teleassistència per poder ampliar la cobertura que passarà de 7.500 usuaris a més de 10.500 persones en situació de dependència. Per garantir l’acompanyament durant el desplegament dels aparells, es facilitarà un telèfon durant les 24 hores del dia als usuaris pendents d’instal•lar la teleassistència.

Santiago també ha explicat que des que va entrar en vigor l’estat d’alarma, un equip de 90 persones es posa en contacte per telèfon amb totes les persones en situació de dependència (excepte les ateses en residències o mitjançant el servei de teleassistència). L’objectiu és identificar situacions de risc sobrevingut per l’estat d’alarma. Només aquesta setmana s’hauran fet prop de 9.000 telefonades.

Paral•lelament, i per donar més seguretat als familiars de les persones dependents -gent gran i persones amb discapacitat- que romanen a les residències, juntament amb Salut, es realitza unmonitoratge de tots aquests centres, perquè són col•lectius especialment vulnerables i requereixen una vigilància especial.

La consellera ha explicat que s’ha posat a disposició de les entitats del tercer sector un grup de professionals, treballadors públics que aquestes setmanes no poden exercir les seves activitats amb normalitat, perquè els ajudin en les tasques de repartiment d’aliments que setmanalment reben més de 500 famílies.

Santiago ha explicat que un alt percentatge de les entitats del tercer sector social tenen personal voluntari, la gran majoria, prop del 80-90 %, persones de risc per la seva edat avançada, persones més grans de 65 anys que, en un context de crisi sanitària com la que estam vivint, estan impedides de poder exercir les seves tasques amb normalitat dins les entitats.