Explicació de la incoació de l’expedient de protecció de sa Feixina

L’Ajuntament de Palma ha presentat un contenciós contra aquesta decisió

És un procés administratiu ordinari arran de les al•legacions que ARCA i altres entitats varen presentar a la decisió del Consell (de la Ponència Tècnica de Patrimoni i de la Comissió de Patrimoni) de no protegir sa Feixina com a BIC o Bé Catalogat al desembre de 2015.

Quan hi ha al·legacions sempre s’obre un expedient d’incoació per prevenir que es faci malbé un patrimoni que després (hipotèticament) es podria protegir.

Quedi clar que incoar l’expedient no significa que es protegeixi. De fet MÉS per Mallorca estam segurs que no es protegirà, perquè els tècnics i els polítics que ho votaren al desembre són els mateixos que ho hauran de votar en el futur.

L’informe dels tècnics de Patrimoni del Consell era concloent: el monòlit “ni està qualificat com a bé d’interès cultural ni conté valors patrimonials que justifiquin l’aplicació d’alguna de les figures de protecció establertes a la Llei de patrimoni de les Illes Balears”. En aquest mateix sentit anaven els informes de l’arqueòloga de l’Ajuntament de Palma, Magdalena Riera, i de l’informe de la catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat de les Illes Balears, Catalina Cantarellas.

Des del desembre l’única diferència és un informe de l’ICOMOS (Consell Internacional de Monuments i Llocs, de les sigles en anglès). Però cap informe d’una entitat privada es pot elevar a la categoria de doctrina, ni pot servir per desqualificar els informes dels tècnics de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, administració pública que té les competències en matèria de patrimoni històric a l’illa de Mallorca en virtut de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de les Illes Balears.

L’Ajuntament de Palma ha presentat un contenciós contra aquesta decisió, però és un pleit sobre els terminis i les competències, no sobre el fons: en això no hem discrepat en cap moment. Per això estam contents que, paral·lelament, els companys de Cort vagin fent passes en el projecte municipal de demolició de sa Feixina i reordenació de l’espai urbà resultant.

MÉS per Mallorca al Consell tenim claríssim que Sa Feixina s’ha d’esbucar i estam segurs que així serà.