El PSOE rebutja el federalisme amb dret de decidir i l’elecció democràtica del cap d’Estat, i manté la submissió als mercats

Els socialistes rebutgen les esmenes del Grup MÉS a la moció sobre l’estat federal: la coalició apostava per obrir un “procés constituent” basat en el dret de decidir dels pobles, que els ciutadans puguin elegir entre monarquia o república i que els drets constitucionals no quedin supeditats al pagament del deute


El Grup MÉS ha presentat tres esmenes a la proposició no de llei del PSOE en què els socialistes proclamen la voluntat de reformar la Constitució espanyola per avançar cap a un estat federal. Els socialistes, però, no han acceptat les esmenes.

La primera esmena estableix que cal obrir un “procés constituent” (i no només “reformar” la Constitució) per convertir l’Estat espanyol en “un estat federal que parteixi de la premissa del dret democràtic a decidir dels pobles, entre ells el de les Illes Balears, i la llibertat d’adhesió dels estats que el conformin”.

La segona esmena proposa afegir un punt que estableixi: “El Parlament de les Illes Balears es pronuncia en favor d’una modificació del Títol II de la Constitució perquè el/la Cap de l’Estat sigui elegit democràticament”. És a dir, per tal que els ciutadans puguin elegir entre monarquia o república.

Finalment, la tercera esmena proposa derogar l’article 135 de la Constitució espanyola “perquè els drets constitucionals no quedin supeditats al pagament del deute bancari”. Biel Barceló recorda que aquest article es va modificar amb la “reforma exprés pactada entre PP i PSOE”, que “va demostrar que la Constitució sí que es pot reformar, però només quan ho exigeixen els mercats financers”.

La moció socialista només ha rebut el suport del PSOE. El Grup MÉS s’hi ha abstingut, mentre que el PP hi ha votat en contra.

Documents adjunts