Esports i Joventut presenta un avantprojecte de decret per reconèixer la condició d’esportista d’alt nivell a les Illes Balears

El text pretén estructurar què és un esportista d’aquestes característiques, així com els beneficis i obligacions que comporta


Des de la direcció general d’Esports i Joventut s’ha presentat, al Poliesportiu Prínceps d’Espanya, les línies mestres de l’avantprojecte de decret que regularà la situació dels esportistes d’alt nivell de les Illes Balears.
L’objectiu del decret és el de definir i estructurar què és un esportista d’alt nivell, així com els beneficis i obligacions que comporta. El text recollirà tots els aspectes relacionats amb els esportistes d’alt nivell de les Balears, i servirà per fixar els criteris que defineixen l’esportista d’alt nivell.
Gonyalons ha estat acompanyat durant la presentació pel gerent de la Fundació per a l’Esport Balear, Joan Noguera, i els esportistes Mario Mola (Triatló); Sete Benavides (Piragüisme); Marga Crespí (Natació sincronitzada); Marga Fullana (Ciclisme de muntanya); Elena Gómez (Gimnàstica artística); i Joan Llaneras (Ciclisme en pista), així com altres esportistes de tecnificació com Javier Orellana, Campió de l’European Junior Cup 2015.
El decret defineix que es considera activitat esportiva d’alt nivell la pràctica que constitueix un factor essencial per al desenvolupament esportiu a les Illes Balears, per l’estímul que representa per a l’esport de base i també per la seva funció representativa en qualsevol manifestació o àmbit. És destacable el fet que un esportista d’alt nivell realitza una funció de mirall per als esportistes de base, essent un exemple a seguir.
A grans trets, els requisits que establirà aquest decret per ser esportista d’alt nivell són: haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu a qualsevol municipi de la comunitat, tenir la residència fiscal a Espanya, ser esportista que participa en la categoria absoluta de qualsevol esport o en les dues categories inferiors, disposar d’una llicència esportiva en vigor, i no estar sancionat per dopatge o no trobar-se sotmès a cap sanció disciplinària esportiva de caràcter molt greu. Pel que fa a la durada, aquesta és de tres anys de reconeixement a partir de la publicació de la llista per la qual es reconeix la seva condició en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
No obstant això, els beneficis que comporta ser un esportista d’alt nivell són un conjunt de beneficis: poder accedir a les ajudes econòmiques per a l’esport d’alt nivell; beneficis encaminats a compatibilitzar l’activitat formativa amb l’activitat esportiva; exempció dels requisits esportius en les proves d’accés a determinats ensenyaments i estudis; reserva d’una quota de places per accedir als ensenyaments no universitaris i universitaris; ús dels serveis dels centres de tecnificació esportiva de la Comunitat Autònoma; i beneficis en relació a l’ocupació laboral.
Els esportistes d’alt nivell, però, també tendran una sèrie d’obligacions, entre les quals s’inclouen: representar l’esport de les Illes Balears en les competicions esportives supra autonòmiques nacionals i internacionals; assistir a les convocatòries, entrenaments, concentracions i competicions de les seleccions de les Illes Balears corresponents; equipar-se amb el vestuari oficial i portar els símbols distintius de la Comunitat Autònoma; participar en les jornades, actes de comunicació, promoció i difusió en qualsevol mitjà que organitzi l’Administració, especialment pel que fa a projectes i campanyes de difusió de l’esport base; i ser portador dels valors del joc net en les actituds adoptades durant les competicions esportives.