Esperança Camps: "sense participació no hi ha democràcia”


La consellera Esperança Camps ha presentat aquest matí a la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals les línies estratègiques de la Direcció General de Participació i Transparència de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura. Camps ha remarcat que el fet de tenir una direcció general que permeti l’accés més lliure i àgil a la informació pública i que fomenti la participació en la vida política i institucional de la ciutadania, “eixampla les costures de la democràcia” i també ha destacat que “la participació ciutadana és fonamental en qualsevol sistema democràtic, fins al punt que podem afirmar que sense participació no hi ha democràcia”.

Camps ha parlat de les diferents mesures que el director general de Participació i Transparència, Miquel Gallardo, ha començat a dur a terme i de les que té previstes.

Així, en temes de participació es preveu millorar i desenvolupar el Portal de Participació Ciutadana amb l’elaboració d’una guia que reculli les bones pràctiques per incentivar i aprofitar les iniciatives ciutadanes. A escala més global, es vol redactar un pla de participació ciutadana que permeti dibuixar un pla de feina realista per a tota la legislatura. Pel que fa a la implicació de la participació ciutadana en les diferents administracions, es preveu l’elaboració de processos participatius i un servei d’assessorament sobre com dur-los a terme. També s’elaborarà una llei de consultes que es posarà a disposició del Parlament per a la seva aprovació.

En matèria de transparència, l’actuació més important és la de redactar i fer complir una llei de transparència i bon govern d’àmbit interinsular. Ja s’ha iniciat la redacció d’un codi ètic, que serà de compliment obligat per tots els alts càrrecs del Govern i pel personal eventual, i que servirà per identificar quines són les conductes i els comportaments exigibles en prendre possessió d’aquests càrrecs. D’altra banda, l’exercici de la transparència per part de la ciutadania es facilitarà des de dues vessants: la primera, la publicitat activa, que serà la informació que apareixerà en el Portal de Transparència d’una manera molt més atractiva, intuïtiva i reutilitzable; la segona serà la publicitat passiva, que consisteix a respondre a les demandes d’informació dels ciutadans sense que se n’hagi de justificar l’interès o el motiu.

En temes de digitalització i carpetes digitals ciutadanes, la previsió és continuar amb la tasca iniciada l’anterior legislatura i seguir avançant en la implementació de mesures que facilitaran molt la vida de la ciutadania a l’hora de fer els seus tràmits amb l’Administració pública.