Es torna a fer efectiva la reciprocitat d’emissions d’IB3 i TV3 entre Balears i Catalunya

Des d’avui divendres, el canal IB3 Global s’emet al territori de Catalunya: “continua la construcció de l’espai comunicacional en llengua catalana, i les produccions audiovisuals de les Illes Balears tindran més projecció”, explica el vicepresident Biel Barceló


El Govern de les Illes Balears, juntament amb l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) i amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), torna a fer efectiva la reciprocitat de les emissions d’IB3 i TV3 als territoris de Balears i Catalunya. Així, des d’avui divendres, els espectadors catalans poden sintonitzar el canal IB3 Global (els continguts propis d’IB3, sense els continguts que generen una coincidència de drets d’emissió entre IB3 i la CCMA). Cal recordar que els espectadors de les Illes Balears van tornar a rebre les emissions del 3/24 i del canal Super3/33 el mes de desembre passat.

El vicepresident Biel Barceló, a la roda de premsa del Consell de Govern, ha destacat la importància de la recuperació d’aquestes emissions: “Gràcies a la col·laboració dels tècnics del Govern, dels tècnics d’IB3 i dels tècnics de la CCMA, s’han pogut recuperar les emissions d’IB3 a Catalunya, unes emissions que històricament ja havíem tingut. Fa uns mesos vàrem recuperar les emissions del Canal 33/Súper 3 i del 3/24 a les Illes Balears, i ara nosaltres enviam el senyal cap a Catalunya. Aquestes passes són molt importants per anar construint l’espai comunicacional en llengua catalana, i també pel fet que les produccions audiovisuals pròpies de les Illes Balears puguin tenir una projecció a un mercat comunicatiu més ampli. La voluntat del Govern és continuar treballant per ampliar aquest espai comunicacional i la projecció dels nostres productes audiovisuals”.

El 22 de gener de l’any 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de la Generalitat de Catalunya per a la recepció recíproca dels canals de televisió públics en els territoris respectius i per a la cooperació en matèria audiovisual. L’1 de novembre del 2012, però, IB3 es va deixar de veure a Catalunya. I el 31 de març del 2015 es varen deixar d’emetre els canals 3/24 i Súper 3/33 a les Illes Balears, on només es va rebre des d’aquell moment el canal TV3 CAT.

Amb el canvi de Govern, el juliol de 2015 l’actual Govern de les Illes Balears va reprendre la col·laboració amb la CCMA per recuperar l’emissió dels canals catalans a les Illes Balears que el Govern anterior havia deixat perdre arran de l’entrada en vigor de l’anomenat dividend digital. Així doncs, el múltiplex autonòmic de les Illes Balears va redistribuir l’ample de banda per fer possible, el mes de desembre de 2015, les emissions dels canals Súper 3/33 i 3/24 (redistribució que va ser possible gràcies a la solució tècnica d’incorporar un multiplexor estadístic). Ara s’han recuperat també les emissions d’IB3, a través del canal IB3 Global, al territori de Catalunya.

Les emissions d’IB3 Global a Catalunya tenen un cost de 4.750 € anuals (IVA exclòs). I les emissions dels canals de la CCMA a les Illes Balears, incloent l’eina tecnològica que les fa possible (l’anomenat multiplexor estadístic), tenen un cost de 47.468,14 € anuals (IVA exclòs). El cost de la distribució del múltiplex autonòmic per on s’emet IB3 previ a la introducció del multiplexor estadístic és de 891.466,44 € anuals (IVA exclòs).
 
El vicepresident Barceló també ha destacat que la incorporació del multiplexor estadístic, a més de possibilitar les emissions de més canals de televisió, suposa una innovació tecnològica que millora la qualitat de les emissions de TDT a les Illes Balears. A més, ha subratllat la celeritat amb què s’han duit a terme les actuacions que han permès recuperar la reciprocitat de les emissions de les corporacions públiques de mitjans audiovisuals de les Illes Balears i Catalunya, tenint en compte les dificultats tècniques a què ha hagut de fer front el Govern (que arran de l’entrada en vigor del dividend digital va ser desposseït de la titularitat d’un dels dos múltiplex).
 
Cal tenir en compte la diferència entre el multiplexat estàtic i el multiplexat dinàmic o estadístic. El multiplexat estàtic és aquell en el qual els codificadors ubicats a les seus dels radiodifusors codifiquen el senyal fins a un màxim determinat durant tot el temps. L’ample de banda d’un senyal en concret no sofreix gaires variacions temporals. En canvi, el multiplexat dinàmic o estadístic aprofita un retorn de senyal entre els multiplexors i els decodificadors. Com que la trama conté diversos continguts, es pot donar la situació i de forma habitual així succeeix, que un contingut no tingui gaire necessitat d’ample de banda (per exemple dibuixos animats, tertúlies, presentadors de televisió parlant sense gaire moviment, etc.), i altres continguts simultàniament puguin necessitar-ho (esports amb molt de moviment ràpid, pel·lícules d’acció, etc.). El multiplexor dinàmic és capaç de detectar quins canals necessiten més ample de banda i informa els codificadors perquè augmentin o disminueixin l’ampla de banda que hi ha en aquell moment amb la finalitat que la imatge, o com diuen ara l’experiència, que té l’espectador sigui molt millor. En resum, com que la qualitat subjectiva és millor, es pot aprofitar per incorporar altres canals.

El vicepresident Barceló, la directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, i el director gerent de Multimèdia, Tomeu Tugores, han visitat les instal·lacions d’IB3 per comprovar, junt amb el director general de l’ens públic, Andreu Manresa, els treballs tècnics que permeten l’enviament del senyal d’IB3 Global a Catalunya.