Es recullen 23.000 quilos de residus de diferents espais litorals de rellevància ambiental d’arreu de les Illes

El 25 de gener de 2017, la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears va escollir els projectes per ser finançats amb la recaptació de l’impost durant l’any 2016. Un dels projectes seleccionats va ser el Pla Anual de neteja per terra de platges, cales i espais públics amb persones amb risc d’exclusió social.


El 25 de gener de 2017, la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears va escollir els projectes per ser finançats amb la recaptació de l’impost durant l’any 2016. Un dels projectes seleccionats va ser el Pla Anual de neteja per terra de platges, cales i espais públics amb persones amb risc d’exclusió social. Aquest projecte té com a objectius específics: la protecció, la preservació i la recuperació del medi natural, rural, agrari i marí, així com el foment de la desestacionalització, és a dir la neteja de les platges en temporada baixa.

El projecte ha comptat amb un pressupost de 450.000 € i es va iniciar al mes de març per finalitzar el pròxim mes de juliol. L’ha dirigit el Servei de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i l’ha executat a més de 200 punts litorals de rellevància ambiental on ja es porten recollits 23.000 quilos de residus.

En declaracions de la vicepresidenta i consellera de Turisme, Bel Busquets, “aquest és un clar exemple d’un projecte que el que pretén és revertir la petjada que deixa el turisme i gràcies a l’aportació que fan els turistes amb aquest impost de turisme sostenible es contribueix a la conservació del medi natural i a la creació de llocs de feina amb inclusió social".

Per la seva banda, la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha volgut destacar que “aquest projecte ha estat capaç d’ajuntar tres paraules difícils d’encaixar en un sol projecte, com són impost sostenible, inserció laboral de persones amb dificultats i medi ambient. Gràcies al projecte, quaranta persones amb dificultats d’inserció social han pogut tenir una experiència de feina, de millora de capacitació laboral, de treball en equip i veure resultats de manera ràpida, i n’estam molt satisfets”.

Els contractes han estat adjudicats a cinc empreses: Apfem-Aktua (Eivissa i Formentera), Estel de Llevant (zona est de Mallorca), Amadip-Esment (zona oest de Mallorca), Fundació per a Discapacitats Illa de Menorca (Menorca) i Creu Roja Illes Balears (en suport a la coordinació). Les persones que siguin incorporades a l’activitat com a conseqüència de l’execució d’aquest projecte d’inversió reforçaran el seu currículum de cara a propers contractes, ja sigui en l’àmbit públic com privat, la qual cosa representa un element de projecció amb vista al futur d’aquests treballadors, que justifica el requisit de permanència dels efectes del projecte d’inversió.

I pel que fa a la vessant ambiental, “a banda de l’efecte immediat que representen el manteniment i la neteja d’espais públics, cales, i platges, i la retirada dels residus que es recullin del medi natural, el projecte presenta un element de conscienciació ambiental a tenir en compte de cara al requisit de permanència dels efectes; cal recordar que les platges i cales que s’han inclòs al projecte són espais litorals de rellevància ambiental, és a dir, o bé espais naturals protegits (ENP) o bé que estiguin inclosos en la Xarxa europea Natura 2000 (XN 2000)”, així ho ha explicat el Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal.