“És inacceptable que, amb 134.000 aturats, el Govern dediqui recursos a perseguir els llaços”

La coportaveu de MÉS per Mallorca, Fina Santiago, reclama a Bauzá que tengui com a màxima prioritat crear llocs de feina: “els governs del PP ens duen cap a una societat de subsistència”


La coalició MÉS per Mallorca considera “inacceptable” que “mentre hi ha 134.600 persones aturades en aquest país, el president Bauzá dediqui recursos econòmics i humans a perseguir els llaços a les escoles”. Així s’ha manifestat la coportaveu de la formació, Fina Santiago, després de conèixer les darreres dades de l’EPA.

La diputada afirma: “una taxa d’atur del 22,91% i una població aturada de 134.600 persones en acabar l’ any 2013 (134.975 de mitjana durant tot l’any) hauria de ser la màxima prioritat del Govern. Però la realitat és que el PP únicament fa retòrica entorn de aquest problema: no sabem res del Pla d’Ocupació; el Govern renuncia a qualsevol política en matèria d’indústria (el tancament de la planta embotelladora de Coca Cola s’és el darrer exemple); i la política turística es basa en creixements d’arribades però amb insignificants creixements d’ocupació. Tot això palesa el fracàs clar del Govern Bauzá”.

Segons Fina Santiago, “els governs del PP ens duen cap a una societat de subsistència, amb poc temps de treball i sous molt baixos. Les dades confirmen que les polítiques econòmiques dels governs del PP no suposen una solució per garantir una vida digna als ciutadans. Fins ara tenir una feina garantia una mínima dignitat en les condicions de vida. Ara, tenir feina no garanteix que deixis de ser pobre”. La coportaveu de MÉS per Mallorca assegura que “no ens podem conformar amb aquesta situació”, i en aquest sentit rebutja les declaracions dels representants de la patronal en què afirmaven que “és millor ser pobres que pobres del tot”: “s’han d’aplicar polítiques de redistribució de la riquesa i compensar les desigualtats. No pot ser que la conseqüència de la crisi sigui que els rics són més rics i els pobres més pobres”.

Les dades de l’EPA assenyalen que les Illes Balears lideren el rànquing de comunitats autònomes en la pèrdua d’ocupació en el quart trimestre. La baixada de 61.900 persones ocupades (-12,02 %) i l’augment de 29.100 persones aturades (+27,54%) és la prova d’un altre fracàs del PP: la persistència d’un mercat laboral fortament estacional.

Val a dir que la variació anual del +0,88% de la població ocupada està lligada a la degradació de les condicions laborals. Per a la coalició és especialment preocupant el resultat de la població ocupada a jornada parcial (65.875 de mitjana durant l’any 2013) i de les persones assalariares amb contractes temporals que frega el 30% del total.

Pel que fa a la variació en relació al mateix trimestre de l’any anterior de població aturada (baixada de 9.500 persones, és a dir un -6,58%) està lligada a la baixada de la població activa que ho fa en un total de 5.600 persones. Cada pic hi ha menys gent que confia trobar feina a les Illes i, per tant, emigren.

Finalment des de MÉS per Mallorca posen èmfasi en una dada particularment preocupant: en el quart trimestre de 2013 el 12,45% de les llars illenques tenen a tots els membres actius en atur. L’any 2012 aquest percentatge era del 11,86%.