Ensenyat: "Montoro actua injustificadament contra el Consell de Mallorca"

La Llei Montoro es basa en dues magnituds: l’estabilitat pressupostària (tancar amb menys despeses que ingressos, amb) i la regla de despesa (no superar la quantitat màxima executable)

Enguany el Consell "incomplirà" els dos paràmetres i això l’obliga a fer una sèrie d’ajustaments i un Pla Econòmic i Financer per dir com afrontarà aquests dos "incompliments" i donant-ne compte cada 3 mesos al govern de l’Estat.

L’Estat ha dit que cal computar com a deute el pagament prorratejat d’infraestructures amb règim de concessió. Això inclou l’empresa del peatge de la carretera de Manacor.
A aquesta empresa se li paga una quantitat variable depenent de diversos factors (per exemple el número de cotxes que hi circulen) i queden 100 milions d’euros. Desprès de més d’una dècada interpretant el contrari, l’estat ha decidit que les carreteres passen a contar-se com un deute del Consell. Per aquest s’incorporen milions de cop. "En Montoro interpreta com si s’haguessin anat a demanar 100 milions al banc i s’incompleix l’estabilitat pressupostària (malgrat que en realitat es tanqui amb 30 milions de superàvit). No incomplim, ens obliguen a incomplir", ha explicat Ensenyat

Cal tenir en compte que el Consell ja just tenia 20 milions de deute, fins i tot sumant-hi els 100 de PAMASA queda lluny dels 150 milions amb què es podria endeutar. Així que malgrat en Montoro, segueix essent una institució sanejada.

En paraules del president del Consell, Miquel Ensenyat "és una vergonya que en Montoro castigui a les administracions que executen el seu pressupost, sobretot si no gasten més del que ingressen. Els doblers públics s’han d’invertir al servei de la ciutadania, no han d’estar als bancs".

Malgrat el 2017 la liquidació es tancàs amb 30 milions d’euros de superàvit, l’Estat considera que el Consell va passar el màxim executable en 8’5 milions (és a dir, que en Montoro encara volia que duguéssim més doblers amortitzats als bancs). És un tema interpretable perquè no totes les despeses computen per a la regla.

"Montoro actua injustificadament contra el Consell de Mallorca, que té superàvit i està a punt de pagar tot el seu deute bancari. Es tracta d’un nou atac a l’autogovern i a les institucions que gestionen serveis bàsics i, sobretot, a les que fan polítiques públiques valentes", ha explicat el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat

És especialment curiós que l’Estat, a través del que transfereix al Consell per la seva participació en diversos ingressos estatals, preveiés un augment de 10 milions d’euros però no els computàs com un augment del sostre de despesa. És a dir, ens transfereix doblers que no ens deixarà gastar.