Endavant els pressupostos que permetran avançar cap a una societat més justa

2.700 milions d’euros per polítiques socials. Un 8,8% més que en 2016


Després de tres dies de Debat parlamentari, s’han aprovat els Pressupostos que faran possible continuar amb les polítiques del Govern del Canvi. Les intervencions dels diputats i diputades de MÉS per Mallorca, han deixat palès el canvi de tarannà de l’executiu balear, obert al diàleg amb tots els grups parlamentaris i amb l’objectiu d’interconnectar diferents àrees i així sumar sinergies. Un exemple d’això és la gestió que es feia de la conselleria de Presidència per part del PP durant la passada legislatura. "La conselleria de Presidència de José Ramon Bauzá era la punta de llança de la seva manera absolutista de governar", ha assenyalat el portaveu David Abril qui ha recordat que l’IB_Dona ha augmentat un 18% per aconseguir entre altres moltes coses el desenvolupament de la Llei d’Igualtat i que es dedicaran 400.000 euros més per avançar en igualtat i per lluitar contra les violències masclistes

El vicepresident del govern Biel Barceló al debat de pressupostos ha explicat que el Govern del Canvi està implicat en la transició cap a nou model econòmic, diversificat i sostenible, fet pel qual es destinen 161 milions d’euros per als sectors productius. En Innovació i Recerca es dedicaran 13,6 milions d’euros, un 14% més. Alhora Barceló ha destacat que "hem aconseguit un màxim històric d’inversió de fons europeus a les Illes Balears, de 121 milions d’euros a 200 milions. És a dir un 65% més. El vicepresident i conseller de Turisme ha retret al Partit Popular que varen "desmuntar la conselleria de Turisme I Innovació. Ara tenim un Govern que hi creu"

La coportaveu Bel Busquets ha manifestat que el pressupost de l’any que ve "mostren el compromís clar amb l’escola, l’alumnat, les famílies i la comunitat educativa", ja que es destinaran 65 milions d’euros més per a Educació, el que significarà millores i permetrà més professors, més centres educatius, més beques escolars. I és que la conselleria d’Educació "comptarà amb el pressupost més alt de la història de les Illes Balears, mentre "el PP diu NO a l’educació. Nosaltres volem un govern al servei de l’escola. No mercadejam, donam serveis públics. Busquets també s’ha mostrat sorpresa per l’actitud dels conservadors actual. "Ara fan feina de detecció de les necessitats dels centres, després d’anys de ceguera", ha assenyalat.

El diputat de MÉS per Mallorca, Antoni Reus també manifestat el seu malestar, ja que les esmenes del PP s’han fet per llevar autonomia als Consells Insulars. "Volen imposar el seu centralisme".

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, amb 205,8 milions d’euros tendrà el 2017 més recursos que mai amb un clar compromís inversor. El conseller de Medi Ambient ha parlat també de l’esforç de l’actual govern en el manteniment i neteja dels torrents. "Hem doblat la inversió en manteniment de torrents en relació a l’anterior legislatura. El problema amb torrents és el que no va invertir el PP. Vam trobar 1,5 milions d’euros el 2015, enguany hem invertit 3,2 milions i 3,8 milions d’euros 2017", ha assegurat el conseller Vicenç Vida, qui ha destacat que aquestes xifren permeten més protecció, un impuls del cicle de l’aigua i augment de les rendes de la pagesia i pescadors.

El coportaveu de MÉS per Mallorca, David Abril ha assegurat que "l’any que ve serà l’any de la dignificació de les polítiques mediambientals", ja que, ha assegurat el govern reverteix el desmantellament de les polítiques d’espais naturals i d’espècies que va fer el PP.

La conselleria de Serveis Socials i Cooperació Fina Santiago apunta a la reactivació de la Dependència amb la construcció de residències i centres de dia, la legislatura passada no es va fer absolutament res i quan governava varen retirar valoradors de Dependència per posar-la en marxa. Actualment el nombre de persones que accedeixen a la Dependència com a beneficiàries és clar, 850 en 4 anys del PP i 1600 en any i mig de MÉS per Mallorca. Santiago també ha destacat que la solidaritat no pot ser de km.0 La Cooperació Internacional recupera el seu pressupost, reduït dràsticament la legislatura passada i l’augmenta més 490.000 euros.

"La pobresa és una opció política perquè els partits poden pal·liar les seves conseqüències", ha assegurat de la diputada Margalida Capellà, qui també ha destacat les bones relacions que hi ha en la comissió d’Afers Socials. "De les 24 esmenes presentades, s’han transaccionat 13. Vull agrair la bona predisposició dels grups parlamentaris"

"El Pressupost del 2017 no són números. Són mares que cuiden els seus fills discapacitats, fills que cuiden els seus pares amb alzheimer", ha declarat Capellà.

En relació a la conselleria de Salut des del 2015, el diputat Antoni Reus "fins ara hi ha tot un seguit de promeses complides, començant pel retorn de la targeta sanitària". Reus també han valorat positivament la posada em marxa de la Facultat de Medicina, ja que "amplia l’oferta educativa i fomenta la recerca".

La diputada Joana Aina Campomar ha mostrat la seva satisfacció per l’augment als pressupostos de la conselleria de Treball. "L’atur és una de les pitjors xacres que tenim com a societat. Ens hauríem d’empegueir de tenir les millors temporades turístiques i continuar amb els mateixos nivells d’atur"

Campomar també va retreure al PP presentar esmenes en contra de l’art icle135 que precisament varen modificar PP i PSOE per salvar els bancs. I li ha demanat al diputat popular Santiago Tadeo "Què passaria? Vindrien aquí com han fet amb Carme Forcadell per incomplir la Constitució?". Alhora la diputada Joana Aina Campomar valora positivament el Pla d’eficiència energètica en els edificis públics. "Hem de donar exemple". També es mostra preocupada i indignada per la diferència del PP de les Illes davant la privatització d’AENA, i demana al conseller Marc Pons més comunicació al qual li reclama que es dugui a terme el projecte del Tren De Llevant.

La conselleria Ruth Mateu a la seva intervenció ha explicat que amb l’Institut Ramon Llull, amb ILLENC i amb l’orquestra Simfònica, les Illes han de ser conegudes arreu del món per la cultura.

Mateu ha defensat la importància de la Transparència davant dels atacs del PP. "No serà que els molesta tant que la volen fer desaparèixer?, ha assenyalat, a la vegada que ha destacat el compromís dels Acords pel Canvi en aquest sentit 1 milió 700 mil euros. Un augment del 36% per impulsar la Transparència. "Donam a la ciutadania eines per exercir la funció de control"

Cal destacar que transaccionà ZERO esmenes el 2013 i 6 el 2014. "I nosaltres hem transaccionat 41 en comissió, i 8 en ple.", ha assenyalat Antoni Reus.