EMAYA i el Govern destinaran 35 milions a millorar el sanejament i la depuració a Palma

Neus Truyol: "Amb aquestes actuacions reduirem fins a un 70% la contaminació a la badia de Ciutat"


El Conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, i la presidenta d’EMAYA, Neus Truyol, han signat un protocol d’actuació que permetrà planificar nous projectes en matèria de sanejament i depuració d’aigües residuals a Palma. Després d’una legislatura, l’anterior, sense aportacions del cànon de sanejament per a noves inversions a la ciutat, des de principi d’aquesta s’ha treballat conjuntament per aconseguir aquest acord, una molt bona notícia per als ciutadans de Palma per les millores ambientals que suposaran els nous projectes. Truyol ha informat que les actuacions “reduiran fins a un 70% la contaminació a la badia de Palma”. EMAYA també fa feina amb altres municipis i depura aigües residuals de Marratxí i Esporles.

Pel que fa a les aportacions, es destinaran 2,2 M € a actuacions de reparacions i manteniment de les Instal·lacions, ja executades o en execució, que havia fet EMAYA i que ara el Govern es compromet a finançar amb les aportacions del cànon.

A més, per a l’any 2017 està previst iniciar la tramitació i, una vegada complimentats, l’execució, de dos grans projectes. En primer lloc, un col·lector interceptant d’aigües residuals i pluvials que anirà de les Avingudes-Ricardo Ortega fins a l’Edar2. Es tracta de 18,8 M € d’inversió, una gran canonada de 2 m de diàmetre i 3,2 km de llarg, que transcorrerà a 8 m de profunditat. Suposarà una reducció de l’ordre del 80% dels abocaments contaminants que es produeixen en aquesta conca de Palma en quan hi ha fortes pluges.

Es complementarà amb el segon projecte: un depòsit de retenció i laminació de les aigües de 35.000 m3 al costat de la depuradora que conduirà a l’anterior instal·lació. Retindrà l’aigua més contaminant perquè no s’aboqui a la mar, ja que quan plou, durant la primera hora l’aigua retè més components orgànics i contaminants; amb aquesta iniciativa s’evitarà que un 70 % d’aquests elements contaminants es vessin a la mar. Serà una inversió de 7 M €.

Aquests dos projectes han estat triats amb criteris ambientals per la seva importantíssima aportació a la reducció dels abocaments a la mar, en quantitat d’aigua i de contaminants orgànics. A més faran que les infraestructures de conducció d’aigües residuals siguin més robustes, duplicaran les vies d’accés a la depuradora i permetran més marge de maniobra en casos d avaries.

Per al 2018 es preveu una inversió de 7M€ per a un projecte de nova estació impulsora a la Ribera, a Can Pastilla, i la renovació de la conducció a l’Edar, evitant el pas pel Pil·larí, que ha provocat darrerament molts de problemes.