Els pressuposts del PP fiblen programes socials imprescindibles per Palma

Noguera: “Aquests pressupostos provoquen una desigualtat d’oportunitats, entre rics i persones i famílies amb situació de risc, i poden esdevenir un cost demolidor per la vertebració social de Palma"

El grup municipal PSM-IV-ExM esmenarà la falta de sensibilitat social del Partit Popular reflectida en els pressuposts 2012 amb retalls a serveis i programes que són imprescindibles per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre ciutadans de Palma. Aquests pressupostos evidencien una desigualtat d’oportunitats entre rics i persones i famílies amb situació de risc i poden esdevenir un cost demolidor per la vertebració social de Palma.

La coalició sobiranista i ecosocialista acusa el batle del PP de “no dir la veritat” reiterant diverses vegades que els programes de benestar social
no sofriran cap retallada i anunciant un augment del 6% en els pressupostos d’aquest departament. En aquest cas, l’augment no ve donat per una major previsió de despesa en serveis socials, sinó perquè la regidoria assumeix funcions i responsabilitat d’altres àrees no incloses fins ara.

El regidor ecosocialista, Antoni Noguera, ha presentat un càlcul comparatiu de programes de Serveis Socials dels nous comptes respecte les despeses efectuades l’any passat, i que podeu consultar a continuació. D’aquest, se’n dedueix una retallada importantíssima en els programes clau per a la vertebració social de la ciutat.

Concretament, Noguera es refereix al programa de prevenció de drogodependències, sobretot destinat a joves, que passa de tenir un pressupost de 166.407 euros a preveure una despesa de tan sols 60.000 euros. El programa d’intervenció familiar en situaci&
oacute; de risc, clau en resoldre situacions de famílies desestructurades, passa de 400.000 € a 200.000€.

Una de les partides més important per a combatre el fracàs escolar pateix la major retallada: el programa Èxit davalla de 610.000 euros a 167.271 euros. Es tracta d’un programa que arribava a més de 900 alumnes de 46 escoles públiques de Palma. De fet, tota la comunitat educativa coincideix amb la importància del programa educatiu i els beneficis que s’han aconseguit d’ençà la seva aplicació. D’altra banda, pel que fa al Servei d’Ajuda a Domicili, els comptes de l’equip de govern preveu una davallada de 400.000 euros.

Això sense oblidar els retalls que afecten a la conciliació laboral i familiar dels ciutadans de Palma, i la supressió dels campaments de vacances de Pasqua i Nadal, sense
haver cercat cap alternativa per ajudar a les famílies.

Totes aquestes retallades posen en perill la cohesió i la convivència social i provocaran en un termini curt de temps una fractura social irreparable. Per tot això, el grup municipal presentarà el proper dilluns, les esmenes als pressupostos en aquesta matèria per intentar evitar aquest desastre.