"Els pressuposts de 2015 del Consell donen l’esquena als ajuntaments"

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Joan Font, valora els comptes que ha presentat l’equip de govern insular

El grup del Consell de Mallorca alerta que el PP incompleixen l’Estatut en matèria de finançament i inversions estatutàries. Joan Font afirma que els comptes per al 2015 que ha presentat avui el Consell de Mallorca es posen en evidencia les deficiències de la Llei de Finançaments dels consells insulars aprovada unilateralment per part del PP.

“Els ajuntaments són els grans perjudicats ja que, com ha anat fent durant tota la legislatura, el PP torna a oblidar els ajuntaments sense Plans d’Obres i Serveis (POS). Trobam a faltar una partida per a la creació d’un gabinet tècnic jurídic de suport als ajuntaments més petits”.

MÉS per Mallorca alerta també que el pressupost per al 2015 no preveu noves inversions estatutàries per part del Govern de Mariano Rajoy a les quals està obligat per l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. “Les inversions en cultura i patrimoni són pràcticament inexistents i fan que aquest departament sigui un dels grans oblidats per part de Maria Salom”

“També trobam a faltar una partida per a la redacció del Pla Director Sectorial de Comerç, tant necessari per a la regulació urbanística de les grans superfícies”.

D’altra banda, continua minvant l’aportació del Govern Rajoy al Conveni de Carreteres i a més es continua destinant tota la partida de Madrid a la construcció d’autopistes i deixant les carreteres secundàries i les rondes com a les grans oblidades.

Una vegada aprovat el Pla Especial de la Ruta de Pedra en Sec, des de MÉS per Mallorca trobam a faltar una partida important per a la recuperació, manteniment i conservació d’aquesta ruta. “Rebutjam la signatura de convenis amb els suposats propietaris de camins que són públics i que el PP ha regalat”, afegeix Font.

En relació a l’aportació a l’Agència de Disciplina Urbanística, el PP demostra la seva intenció de reduir aquesta agència a la mínima expressió, “quan hauria de ser el vertader pilar de la disciplina urbanística a Mallorca”.

Així mateix, el portaveu de MÉS al Consell alerta que l’aportació a l’IMAS insuficient per satisfer les demandes d’una població cada dia més empobrida arrel dels retalls i mesures d’austeritat duts a terme per part del PP.

I finalment, hi ha una manca inversió per a equipament i noves places als Bombers de Mallorca per a convertir-lo en un cos realment eficaç i operatiu. No preveuen una partida per a finançar el Pla Director Sectorial de Bombers.