Els menjadors escolars dels col·legis públics Rafal Vell i Es Pont també pateixen la mala gestió de la Conselleria d’Educació

Antoni Noguera presenta una proposició al Ple de l’Ajuntament instant a la Conselleria a canviar radicalment la gestió dels ajuts i aturar la complicitat de l’Ajuntament de Palma davant aquesta aberració

“Davallen els usuaris perquè les famílies no poden avançar els doblers que costa el menjador. Les ajudes arriben tard i malament, és un atemptat contra la igualtat d’oportunitats”

MÉS per Palma denuncia amb dos exemples més que la gestió de les ajudes menjador per part de la Conselleria d’Educació són un despropòsit perquè generen greus dificultats a les famílies que no poden avançar els doblers perquè els seus fills puguin assistir als menjadors escolars.

El CEIP Rafal Vell i el CEIP Es Pont són dos centres més, que se sumen al ja denunciat CEIP Escola Graduada, que pateixen greus dificultats en el funcionament dels menjadors escolars. L’escola del Rafal Vell ha patit una important davallada d’usuaris de 100 nins (de 240 a 140 usuaris) per culpa de la gestió de les ajudes per part de la Conselleria d’Educació. El CEIP Es Pont també està suportant les dificultats de moltes famílies que no poden pagar per avançat els doblers que costa el menjador escolar dels seus fills. Moltes famílies no poden avançar els 7,5 euros que val el menjador i desapunten els seus fills.

“Molts menjadors escolars de centres públics a Palma estan sobrevivint gràcies a la bona voluntat i la feina de les Associacions de Mares i Pares. Són dignes d’elogi perquè garanteixen un servei que ha de garantir la Conselleria i que per negligència no ho fa”.

Antoni Noguera ha presentat una proposició perquè sigui debatuda en el ple ordinari previst per al dia 31 amb la següent proposta d’acord:

L’Ajuntament de Palma insta a la Conselleria d’Educació a adoptar i executar immediatament els següents acords:

1) Convertir les ajudes de menjador en beques, les famílies que més ho necessiten no poden avançar els doblers per menjador o llibres, necessiten l’ajuda abans de fer la despesa.

2) Ajustar els recursos a les necessitats, a partir d’un estudi tècnic seriós, i no cobrir les necessitats segons els recursos disponibles en base a criteris discutibles.

3) Incrementar els doblers destinats a beques.