Els ciutadans ja poden consultar les adhesions dels alts càrrecs al Codi Ètic aprovat pel Govern

L’objectiu és fomentar la integritat i l’eficiència i reforçar la confiança de la ciutadania en les seves institucions


Tots els alts càrrecs i personal eventual que formen part de l’actual Govern han signat i publicat a les seves pàgines web de www.caib.es l’adhesió al Codi Ètic, pel qual es comprometen a seguir les normes ètiques i les pautes de conducta estipulades al text. L’objectiu del document és fomentar la integritat i l’eficiència en l’actuació dels representants públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal de garantir una major transparència en l’execució de la despesa pública. També, per oferir un grau elevat de prestació de serveis públics que mantingui i reforci la confiança de la ciutadania en les seves institucions.

En aquest sentit, els ciutadans que ho desitgin tenen a la seva disposició el text complert d’aquest Codi Ètic a la pàgina de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, de la qual va sorgir la iniciativa de creació d’aquest document.

Totes les adhesions es van fer públiques el passat divendres, dia en què es complia un mes des de l’aprovació de la proposta de Codi Ètic en el Consell de Govern.

Entre els valors que promou el Codi Ètic s’hi troben l’excel·lència, el lideratge, l’exemplaritat, l’honorabilitat, la integritat, la imparcialitat, la transparència, l’austeritat, etc. A banda, el text també preveu comportaments a adoptar davant diferents situacions, com l’acceptació de regals, l’objectivitat en la presa de decisions o l’ús de la posició institucional o del càrrec.

Algunes de les actuacions que contempla el Codi Ètic, aprovat el passat 13 de maig al Consell de Govern i publicat al BOIB Núm 062 de 17 de maig 2016, ja es portaven a terme des de feia mesos. És el cas de la publicació de les agendes dels consellers, o de les despeses de viatges i els regals rebuts.