El vicepresident presenta el pressupost de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme per a 2016, que s’incrementa un 1,6% respecte a 2015

Les partides d’Innovació i Recerca apugen un 11%, i la capacitat inversora de l’àrea de Turisme s’incrementa en 2 milions


El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha presentat avui els pressuposts de la Conselleria. Els comptes passen de 56,3 milions el 2015 a 57,2 milions per a 2016, la qual cosa representa un increment aproximat de l’1,6%. Barceló qualifica el pressupost d’“ajustat”: ha explicat que “som conscients de les dificultats financeres del Govern, derivades del mal finançament”, i que en l’actual situació econòmica “les prioritats del Govern són socials”: l’educació, la sanitat, els serveis socials i les polítiques actives d’ocupació.

Respecte a l’àrea de Turisme, el vicepresident Barceló ha destacat que s’hi incrementa la capacitat inversora en prop 2 milions d’euros. Això és així perquè, malgrat que es passa de 32 milions per a 2015 a 31,2 milions per a 2016, cal tenir en compte que els 650.000 euros destinats a promoció turística per a Eivissa que l’any 2015 varen computar dins l’ATB, en els pressuposts de l’any 2016 aquesta quantia està inclosa a la partida destinada al finançament dels consells insulars (com a conseqüència de l’assumpció de les competències per part del Consell d’Eivissa), i d’altra banda que el pressupost per a la rehabilitació del Pati de sa Lluna, a Alaior, passa de 2,9 milions per a 2015 a 0,8 milions per a 2016, ja que el projecte de reforma entra en la seva fase final. Això fa que Turisme no hagi d’assumir 2,75 milions de despeses que sí assumia el 2015. I si a aquesta quantitat li restam els prop de 800.000 euros de davallada pressupostària dóna aproximadament 2 milions d’euros més de capacitat inversora.

Del pressupost de Turisme, Barceló ha lamentat els 8,5 milions destinats al Palau de Congressos per a 2016 (que representen un 27,2% del pressupost de l’àrea), conseqüència de la decisió del Govern anterior de continuar les obres del Palau quan podia havia decidit una solució menys costosa per a la ciutadania.

Per altra banda, el vicepresident ha destacat que el major esforç d’increment pressupostari de la Conselleria s’ha centrat en l’àrea d’Innovació i Recerca: aquesta augmenta de 9 milions a 10 milions, un increment de l’11% (concretament passa de 8,982 milions per a 2015 a 9,984 milions per a 2016).