El túnel de Sóller serà gratuït la pròxima setmana

El president del Consell, Miquel Ensenyat ha anunciat avui la decisió judicial que permetrà aixecar les barreres del túnel de Sóller i que sigui gratuït per a tots els ciutadans. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat un auto a través del qual anul·la les mesures cautelars que es varen imposar al mes d’agost i que suspenien el rescat de la infraestructura.

El president ha manifestat "la satisfacció de la institució per aquesta decisió. Les tesis i la nostra postura contradiu l’auto de mesures cautelars, ja que des del primer moment hem manifestat el que és lògic; que qualsevol dany es podria avaluar econòmicament i que no hi cabien les mesures cautelars".

Per la seva banda, el president Ensenyat també s’ha mostrat satisfet per la notícia rebuda durant la celebració del Ple. Per Ensenyat, "molta gent que hi havia dipositat moltes esperances, sobretot de la comarca de Sóller, i ara es podrà fer realitat i acabar amb aquesta injustícia d’haver de pagar per anar al seu poble".

A partir d’ara, s’hauran de dur a terme una sèrie de gestions administratives. Per una banda, es recalcularà el cost del rescat que s’havia marcat en 17,4 milions. No obstant això, aquesta xifra feia referència a dia 1 de setembre i ara s’ha d’avaluar el cost amb una nova data. Per altra part, el contracte de manteniment dels túnels de Sóller i de Sa Mola s’han de reactivar, ja que, tot i haver estat adjudicats, també es van haver de suspendre atenent a les mesures cautelars imposades al mes d’agost. També és necessari dur a terme la recepció de les instal·lacions abans de materialitzar el rescat.