El Tribunal Superior de Justícia avala la protecció de Son Bosc

MÉS per Mallorca celebra la decisió que dóna la raó a la lluita que des de l’any 2008 han duit a terme el PSM i el GOB en contra de la construcció d’un camp de golf


La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears ha estat clar i contundent en "Desestimar els recursos d’apel·lació interposats per la representació processal del ajuntament de Muro i de l’entitat Golf de Platja de Muro contra la sentència Nº 83, de data 18 de febrer de 2016", la qual ara confirma íntegrament.

Així aquesta sentència corrobora la del 18 de febrer d’enguany quan el Jutjat Contenciós Administratiu va declarar nul·les de ple dret les llicències d’instal·lació i d’obra major per a la construcció del camp de golf de Son Bosc, atorgades per l’Ajuntament de Muro l’any 2008 i recorregudes pel GOB i el PSM. Així a principi d’any l’actual conseller de Turisme Biel Barceló i qui durant anys ha estat al capdavant de la formació ecosobiranista va mostrar la seva satisfacció "Sense la protecció que vàrem fer, el camp de golf estaria construït i Son Bosc seria irrecuperable".

L’advocat Pep Massot ha explicat avui que "la sentència explica que no hi ha cap tipus d’infracció de jurisprudència, no s’ha infringit cap jurisprudència anterior". Fet pel qual l’ajuntament de Muro no té massa fàcil aconseguir treure profit si vol interposar un recurs extraordinari de cassació en contra d’aquesta sentència. L’ajuntament, segons l’escrit, disposa de 30 dies per fer-ho efectiu. L’hauria d’interposar davant del mateix Tribunal Superior de Justícia, ja que es tracta de normativa de la comunitat autònoma.

Així la darrera sentència ratifica molt clarament el criteri que va tenir, qui llavors era tècnic de l’ajuntament de Muro, clarament contrari a la construcció del camp de golf. Un criteri que també el va reafirmar el Consell de Mallorca i el Govern balear, però que l’ajuntament de Muro va obviar per fer-li cas a una assessoria externa que permetria a l’entitat Golf Platja de Muro dur endavant el seu projecte. La promotora podria demanar responsabilitats a l’ajuntament, ja que es va donar una llicència que no va poder executar per motius legals.

L’objectiu de protegir Son Bosc des de l’acció i la reivindicació política no s’ha aturat mai. Juliol passat el conseller de Medi Ambient Vicenç Vidal va anunciar que Son Bosc tornarà a formar part del Parc Natural de S’Albufera.

Documents adjunts