El sistema sanitari de les Illes Balears es reforça reduït les llistes d’espera per operacions i consultes d’especialistes

Un dels grans objectius de MÉS per Mallorca és millorar i enfortir els serveis públics per garantir vertaderament la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears

Un sistema sanitari públic de qualitat i per a tothom és un dels eixos que marquen la política de MÉS per Mallorca. Enfortir els serveis públic i prestigiar-los és part d’aquest procés i per això és una gran notícia que el pacte d’esquerres del Govern de les Illes Balears, en què participa MÉS, ha aconseguit reduir en 26,95 i 17,68 dies el temps que esperen els pacients per ser operats i per ser atesos per l’especialista

Els hospitals públics del Servei de Salut han reduït en 26,95 i en 17,68 dies el temps que esperen els pacients per a una intervenció quirúrgica i per a una consulta amb l’especialista, respectivament. Així doncs, en data de 30 de juny de 2016 s’ha registrat una davallada del 26 % en la mitjana del temps de demora dels pacients que estan pendents d’una operació i del 21 % del nombre de persones que esperen per ser ateses per l’especialista. A més, ha davallat un 59 % el nombre de pacients que esperen més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica i un 21 % el nombre de pacients que esperen més de dos mesos per a una consulta.

En data de 30 de juny de 2016, 12.225 pacients estaven pendents d’una intervenció quirúrgica. Respecte de l’any anterior, la demora mitjana ha passat de 104,65 a 77,7 dies. En el cas dels pacients que esperen més de sis mesos per a una operació, el nombre ha davallat un 59 %, ja que ha passat de 2.313 a 945.

Del nombre total de consultes, 10.061 corresponien a l’especialitat de traumatologia i cirurgia ortopèdica, 7.116 a la d’oftalmologia, 5.794 a la de l’aparell digestiu, 5.774 a la de dermatologia i 4.274 a la d’otorinola­ringologia.

Pel que fa a les proves radiològiques, en data de 30 de juny hi havia un total de 15.061 pacients amb primera indicació radiològica i 32.005 amb indicació radiològica de control. A més, els pacients esperen una mitjana de 40,2 dies en el primer cas i en el segon la mitjana d’espera és de 67,31 dies.

Des de MÉS per Mallorca, sabem que aquestes notícies són de les més esperades i valorades pels ciutadans i ciutadanes que usen els serveis públics. Per això, volem posar de manifest la manera diferent de gestionar l’administració per part dels partits d’esquerres com per exemple MÉS.