“El projecte dels banys públics és una oportunitat per millorar la imatge de Palma i ocupar un centenar de persones”

MÉS per Palma considera inadmissible la manca de voluntat política del PP de Cort que no vol complir amb un acord consensuat amb el sector turístic i els grups polítics per tal d’adaptar els banys dels pàrquings per a l’ús dels turistes i públic en general

MÉS per Palma ha registrat una proposició al ple que l’Ajuntament de Palma celebrarà el proper dijous 28 amb l’objectiu que l’equip de govern de Cort dugui endavant el projecte dels banys públics per turistes aprofitant la infraestructura dels aparcaments soterrats i amb el manteniment a càrrec de persones en risc d’exclusió social.  

Es tracta d’un projecte que la coalició ecosobiranista va presentar el passat juny de 2012 i va rebre el suport unànime del plenari per tal d’adaptar i senyalitzar els banys dels aparcaments de la ciutat com a banys per a turistes i la ciutadania en general. Posteriorment, una reunió del Consell Assessor de la Fundació Palma celebrada dia 5 de juliol, es va acordar posar en marxa la iniciativa amb el recolzament unànime de representants del sector turístic i de restauració.

“És urgent que Cort actuï amb aquesta qüestió abans que comenci la temporada turística”. Verger alerta que han passat gairebé vuit mesos, la temporada està a punt de començar, i el PP es nega ara a aplicar aquesta proposta que compta amb el suport del sector i de tots els grups polítics representats a Cort. MÉS per Palma considera que es tracta d’una manca de voluntat política irresponsable que pot dur a Palma a perdre una molt bona oportunitat de complir un doble objectiu: oferir un servei públic demandat pels turistes i crear ocupació per a gairebé un centenar de persones en risc d’exclusió social.

El portaveu de la coalició de Palma, Antoni Verger, afirma que “la justificació econòmica que planteja ara el PP per rebutjar el projecte és només una excusa per encobrir la seva manca de voluntat política. Gijón estava dispost a gastar-se 500.000 euros en posar cabines urinaris per tota la ciutat i ara no vol gastar ni un euro amb un projecte que ajuntava la vessant turística i social i que tenia el consens de tothom”.

A més, “l’excusa és una falta de respecte cap als ciutadans” que veuen com el 15% dels doblers de Cort van a pagar el deute amb els bancs, uns 55 milions d’euros. “De veres, l’Ajuntament de Palma o la Fundació Turisme Palma no poden assumir el cost d’aquest projecte?”, demana Verger.

“Beneficis socials i d’imatge innegables”

La coalició demana per escrit un pressupost aproximat del què suposaria per als comptes municipals instal·lar indicadors per als banys públics dels pàrquings així com el càlcul del cost de les persones que estarien en aquests banys per assegurar-ne el manteniment. La coalició MÉS per Palma està convençuda que el cost total no seria massa elevat com descartar-lo mentre els beneficis socials i d’imatge de la Ciutat són innegables.

“És un projecte que afavoreix els turistes, contribueix a millorar la imatge que aquests s’enduen de la nostra ciutat perquè els hi oferim un servei públic imprescindible. Però al mateix temps, estam davant un projecte amb forta dimensió social que permetria ocupar a gairebé un centenar de persones que tenen dificultats econòmiques actualment. Un doble objectiu molt important i que es podria complir per un cost relativament baix, ja què els turistes podrien abonar un donatiu o tarifa de 50 cèntims a canvi del servei, per exemple”.