El pressupost de Política Lingüística passa de zero a 2.828.715 euros

El pressupost de Participació, Transparència i Cultura recupera les àrees de Política Lingüística i Joventut recupera molts dels programes desapareguts de IBJove. Cultura també augmenta el seu pressupost. El total de la conselleria és de 75.196.620 euros.


La conselleria de Participació, Transparència i Cultura preveu gestionar un pressupost de 75.196.620 euros per l’any 2016, dividits en les quatre direccions generals. Desglossat per àrees, Esports és qui es gestiona la xifra més elevada, de 19.491.301 euros, seguit de Cultura, amb 16.397.713. Política Lingüística recupera pressupost amb 2.828.715, així com Joventut, que augment la seva xifra fins als 2.705.777. A Participació i Transparència es destinen 1.409.755 euros.

El pressupost d’aquesta conselleria pretén recuperar la llengua pròpia i posicionar de nou la cultura com a eix social i generador d’indústria a les Illes, ajudant als sectors a donar una primera passa per poder créixer. També vol fomentar la participació, no només entre el jovent, pel qual recupera el Consell de Joventut, sinó com a mesura transversal entre les aquest govern i la societat. La transparència serà un pilar fonamental d’aquesta conselleria, la qual, per primera vegada a la nostra comunitat autònoma, assentarà les bases per garantir una gestió pública més ètica i més accessible al ciutadà, al qual es facilitaran eines per realitzar la funció de control de l’executiu. Pel que fa a l’àrea d’esports, la conselleria és conscient que s’ha d’impulsar un model basat en valors i que afavoreixi el creixement de les persones en una societat en què l’activitat física sigui un pilar pel benestar de les persones.