“El president Bauzá considera els docents com a adversaris en comptes d’aliats per millorar l’educació dels nostres infants”

La diputada Fina Santiago considera que l’afirmació de Bauzá sobre la possible convocatòria de vaga dels docents són totalment impròpies d’un president del país

“Demanam al Govern que s’assegui a negociar amb el sector educatiu per intentar resoldre el major i més important conflicte educatiu. Tots volem una escola de qualitat”


*imatge de Miquel A. Canyellas publicada a www.dbalears.cat

MÉS per Mallorca ha valorat avui les declaracions del predient del Govern José Ramon Bauzá qui ahir va afirmar que als docents no els preocupen els alumnes. La diputada Fina Santiago afirma que les declaracions de Bauzá són totalment impròpies d’un president d’un país.

“Les paraules ens delaten i al President l’han delatat, en lloc de percebre als docents com els professionals de l’educació i per tant col·laboradors en la política educativa, els viu com un contrincants. En lloc de convocar-los per a una reunió amb l’objectiu d’acabar amb el conflicte, els vol desautoritzar i els vol desacreditar amb aquestes afirmacions”.

“El que pareix és que la qualitat educativa,i per tant la qualitat d’ensenyança dels infants, no és una prioritat és aquest Govern”. MES recorda que el president Bauzá és qui manté una Consellera que públicament va dir que sobre educació sabia el mateix que un ciutadà normal, que deixa en ridícul al Govern quan confon l’informe PISA amb l’informe “trepitja”, i que desconeix les pròpies dades dels informes que emès la Conselleria d’Educació.

La diputada Santiago, a més, incideix en què “és el seu Govern el que ha acomiadat a més de 1.200 docents, que ha reduït tots els programes educatius dirigits a l’atenció a la diversitat, que ha reduït les beques de menjadors i de llibres escolars. Qui no es preocupa pels alumnes és aquest govern”

MES demana que el President s’assegui a negociar amb el sector educatiu per intentar resoldre el major i més important conflicte educatiu. “Tothom vol una escola de qualitat, tothom té clar que l’anglès és una llengua necessària, l’important es arribar a acords per aconseguir-ho i que siguin a llarg termini. Tot el que es fa en contra del la comunitat educativa no perdurarà”, conclou Santiago.