“El PP tracta a les entitats ciutadanes de Palma com si fossin grans empreses privades”

Antoni Noguera, regidor de MÉS per Palma, denuncia que en els darrers temps “fer activitats ciutadanes a Ciutat resulta quasi impossible”

MÉS per Palma afirma que l’ajuntament té l’obligació de facilitar la participació com una eina bàsica democràtica i de dinamització de la ciutat. “Però està fent tot el contrari”, alerta Antoni Noguera. “Estan imposant dificultats enormes i injustificades a les entitats ciutadanes i associacions de veïns que suposen en la majoria dels casos la suspensió dels actes a l’espai públic”.

Noguera, regidor i candidat a la batlia, alerta dels requisits desmesurats que estan demanant des de Cort per a les associacions de veïnats que han sol·licitat fer un correfoc de mitja hora a places públiques de Ses Veles o Son Sardina. “Estan demanant projectes tècnics signats per arquitectes, enginyers, o similars”, afegeix Noguera.

“S’està equiparant a les entitats i activitats no lucratives amb empreses privades o multinacionals excusant-se en lleis injustes. El PP està privatitzant l’espai públic i l’estan privant per a l’ús de les activitats de les entitats”. Emparant-se en la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, impedeixen a les entitats veïnals dur a terme activitats sense ànim de lucre a les barriades.

Concretament, i emparant-se amb en aquesta llei, l’Ajuntament de Palma exigeix demandes impossibles per a entitats participatives i ciutadanes. “El cost de contractar un enginyer per redactar un pla d’emergència no és assumible per una entitat petita”, alerta Noguera.

“El que encara és més greu i injust, és que Cort ho exigeix independentment de l’activitat, tan sol en funció de l’espai on se celebri. És Per tant, els requisits són totalment desproporcionats a l’activitat o la convocatòria de l’activitat, tan sols miren l’aforament màxim de l’espai on se celebra. I és evident que no és el mateix un concert per a 1.000 persones que un correfoc d’una associació de veïns que en convoca 100. No té cap sentit”.

Neus Truyol, regidora de MÉS per Palma, també afegeix que Sant Kanut i els correfocs de Ses Veles i Son Sardina són les víctimes d’aquesta aplicació injusta de la llei. “Però alerta a les entitats veïnals, que ja es poden anar oblidant de celebrar les berbenes d’estiu als seus barris. La llei anul·la qualsevol activitat al carrer”.

Antoni Noguera afirma que les entitats ciutadanes “no és que no vulguin complir amb la llei, sinó que reclamen una normativa per a elles en l’àmbit de les seves competències i amb uns requisits assumibles. No es pot legislar d’esquena de les entitats sense ànim de lucre que tenen un paper imprescindible per Palma.