El PP es “destapa” al Parlament: no vol espais de participació per als joves

Els conservadors rebutgen la PNL del Grup MÉS per crear una comissió de joves dins el Consell de Serveis Socials de les Illes Balears. Fina Santiago: “les raons econòmiques són excuses: ens volen calladets”


El grup parlamentari del PP ha rebutjat avui, a la Comissió d’Afers Socials del Parlament, una proposició no de llei del Grup MÉS en què proposaven crear una comissió de joves en el si del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears. La PNL també proposava que el Parlament rebutjàs la derogació del Consell de la Joventut com a òrgan de participació de les Illes Balears.

La portaveu adjunta del Grup MÉS, Fina Santiago, ha explicat que la iniciativa era un nou intent per aconseguir la constitució d’un espai on els joves tenguin representació i hi puguin participar, després de la derogació del Consell de la Joventut. El rebuig de la PNL per part del PP demostra, segons Santiago, que “les raons de tipus econòmic que varen donar quan varen suprimir el CJIB són una excusa, perquè al darrera només hi ha la voluntat clara de no promocionar, de no facilitar la participació de la joventut”.

La diputada afirma: “lamentablement, en el PP ens volen calladets i obedients; el senyor Bauzá vol que la societat sigui com el seu partit, en el qual, com va definir de forma brillant la Sra Cabrer, ‘en el PP uno manda y los demas obedecen’”.

A principis de mes de gener de 2013 es va derogar el Consell de la Joventut de les Illes Balears. Una entitat de dret públic que tenia com a finalitat defensar els drets de joves, propiciar la participació de la Joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears. En dues ocasions el Grup MÉS va presentar iniciativa parlamentària perquè el Parlament instàs el Govern a tornar a instaurar el Consell Social, reduint el pressupost si fos necessari. El grup Parlamentari del PP sempre va votar en contra.

El cas és que en aquest país no hi ha cap òrgan de representació i consulta on puguin participar els joves, tot i els problemes i reptes que tenen al davant: atur juvenil, precarietat, immigració, reducció de beques, pujada de taxes universitaris…