“El PP de Cort legalitza antenes de telefonia mòbil sense tenir ordenança que ho reguli”

La coalició MÉS considera inadmissible que Urbanisme hagi concedit avui tres llicències de legalització d’antenes mentre es nega a complir un acord plenari de l’octubre de 2011 que comprometia l’equip de govern a continuar la tramitació de l’Ordenança

Antoni Verger: “És una qüestió vital perquè afecta a la salut pública i la protecció del medi ambient de Ciutat, però el PP demostra no tenir cap interès en tenir una normativa aprovada”


La coalició MÉS de Palma alerta que la ciutat segueix sense una ordenança que reguli la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil. La legislatura passada es va començar a tramitar ja un projecte d’ordenança que l’actual govern del PP ha paralitzat i no ha volgut aprovar. Els ecosobiranistes recorden a l’equip de govern que en el plenari d’octubre de 2011 es va aprovar per unanimitat una moció que instava a “continuar la tramitació administrativa de l’Ordenança reguladora de la instal·lació i funcionament d’infraestructures radioelèctriques”.

Després de casi dos anys al capdavant del govern municipal “el PP ha demostrat que no vol tenir aprovada cap ordenança sobre les antenes de telefonia mòbil. La paràlisi és total i és deliberada”. Segons Antoni Verger, portaveu del grup municipal ecosobiranista, “és evident que al PP li pesen més les pressions i els interessos d’aquestes companyies que la salut dels ciutadans de Palma”.

MÉS reclama el compliment d’aquest acord de plenari que preveia la resolució de les al·legacions presentades en el moment de l’aprovació inicial de l’ordenança i avançar cap a l’aprovació definitiva d’aquesta normativa.

“Palma necessita una regulació concreta i clara. És inacceptable que el PP atorgui llicències per legalitzar antenes que estan en situació il·legal sense tenir un marc regulador. Estam davant una qüestió molt important perquè afecta a la salut pública de tota la població així com a la protecció del medi ambient”.

En aquest sentit, Antoni Verger insta a l’equip de govern a avançar en la tramitació de forma urgent. Però tenint en compte totes les al·legacions que s’hi van presentat. Així, Verger concreta que els aspectes que considera la coalició que han de contemplar l’Ordenança són:

 • Fixar un mínim de 400 metres de distància respecte centres educatius, hospitals i centres de gent gran.
 • Restringir la potència de les emissions de radiacions de les antenes.
 • Prohibir la instal·lació d’antenes en edificis catalogats i BIC.
 • No acceptar cap legalització de les antenes que ara no compten amb llicència sense un anàlisi exhaustiu de les seves característiques perquè s’adeqüin a la futura normativa.
 • Establir un pla municipal que concreti la xarxa completa d’antenes arreu del municipi de Palma.
 •  

  Mapa d’antenes actualitzat

  Així mateix, la coalició MÉS considera imprescindible que el departament d’Urbanisme presenti un nou mapa d’antenes actualitzat per tal de saber quantes de les que existeixen avui en dia no compten amb la llicència corresponent. Cal recordar que el 2008, el darrer mapa d’antenes que es va presentar, contemplava l’existència de 329 de les quals gairebé la meitat no tenien llicència.

  “Demanarem explicacions a l’equip de govern a través totes les instàncies que correspongui, en el Ple, comissions, Consell de Gerència d’Urbanisme, per saber quantes antenes hi ha instal·lades arreu de Palma i quantes d’aquestes que ara mateix no tenen llicència pretén regularitzar el PP”.