El PP avala al Parlament el copagament imposat als pensionistes

Fina Santiago: “les persones més vulnerables a la malaltia, com són els pensionistes, no haurien de pagar els productes farmacològics”


El PP ha avalat al Parlament el copagament sanitari imposat als pensionistes. La Comissió de Salut ha rebutjat, amb els vots dels conservadors, una proposició no de llei del Grup MÉS que tenia com a objectiu que les persones no hagin de desemborsar uns doblers que no els correspon pagar per l’adquisició de medicaments.

Per això proposava instar el Govern que, o be la targeta sanitària o bé la recepta electrònica, incorpori mecanismes de lectura informàtica que permetin reconèixer quan un pensionista ja ha arribat a la quantia màxima que estableix el Real Decret llei 16/2012, i en conseqüència deixi de pagar un doblers que han de ser retornats pel propi Govern a través de la Conselleria de Salut.

Les dades que disposa el Grup Parlamentari MÉS a través de preguntes parlamentaries són que durant l’any 2013 els pensionistes han aportat un total de 6.140.694 euros, dels quals 2.816.539 s’han de reintegrar als usuaris. Però a 31 de desembre sols s’havien reintegrat 1.319.674 euros, els corresponents als pagaments que s’havien fent fins al mes de juny.

La portaveu adjunta del Grup MÉS, Fina Santiago, explica que les dades “confirmen el sense sentit d’aquesta mesura” per diversos motius:

- Es fa pagar el mateix a una persona que cobra una pensió de de 8.000 euros a l’any que una que pot cobrar fins a 100.000 euros.

- El Govern deu doblers a pensionistes perquè necessiten medicaments. (Medicaments que són receptats pels pròpies metges del sistema de salut).

- Es penalitza els més malats, els qui necessiten més medicació.

- Es complica, de forma absurda, la gestió administrativa es recapten un dobles que desprès han de ser tornats. El PP, que teòricament defensa la reducció de l’administració, després no té cap inconvenient per introduir mecanismes que compliquen la gestió, com ara aquests.

- La dificultat econòmica d’accés als productes farmacèutics pot interferir negativament a l’adherència als medicaments, per deixar d’usar-los, el que provocaria a mitjan i a llarg termini un cost més alt de tractament sanitari o hospitalari.

- En una situació en què s’han apujat serveis bàsics, com són la llum, l’aigua, el gas butà, els productes alimentaris..., i quan s’ha augmentat les pensions per davall de l’IPC, no té cap sentit que es cobri a les persones pensionistes per damunt la seva capacitat adquisitiva.

El Grup MÉS sempre ha rebutjat aquesta modificació, per tots els motius indicats i perquè aquest sistema romp amb la solidaritat intergeneracional: “les persones més vulnerables a la malaltia, com són les persones majors, no haurien de pagar productes farmacològics”, diu Santiago.

Documents adjunts