El Pla de PalmaActiva obvia la realitat dramàtica dels 50.000 aturats de Palma

La regidora Marisol Fernández ha assistit a la presentació del pla estratègic 2012-2015 i considera que no es té en compte la vessant social ni les necessitats dels col•lectius més vulnerables, els majoritaris en situació d’atur

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa critica el pla presentat avui per la Regidoria de Comerç, Treball i Joventut de PalmaActiva perquè no ofereix una resposta real i adaptada a la realitat social i econòmica de la ciutat en el context actual. És a dir, que no és coherent amb la situació actual perquè planteja unes línies estratègiques d’actuació que no ofereixen solucions a les principals necessitats dels ciutadans de Palma. De fet, aquest pla s’ha fet sense la participació dels agents econòmics i socials. Una participació fonamental per recollir la realitat de la greu situació econòmic i social que patim així como per establir les actuacions prioritàries.

El grup municipal afirma que l’anàlisi que fa la regidoria no té en compte als col•lectius més vulnerables, que són els que pateixen més directament la situació de crisi econòmica i social més directament, ni prioritza la vessant social que tanta falta fa en aquests moments. La regidora Marisol Fernández assegura que el desmantellament de l’IMFOF tal i com l’hem conegut fins ara es materialitza amb aquest pla estratègic i amb el pressupost que l’acompanya, ja que el pes específic de la informació i orientació laboral així com la partida d’inversió en Borsa de treball es redueixen fins a zero.

En aquest sentit, la regidoria presenta un
pla en el qual la priorització de cara als col•lectius més vulnerables, les persones amb més dificultats, és minimitzada i redirigida a la regidoria de Benestar Social, amb la qual cosa es deixa de banda la possibilitat de trobar una sortida laboral a les famílies i les persones que viuen en el llindar de pobresa.

Després d’una política de desmantellament del serveis públic d’ocupació de l’Ajuntament, amb l’acomiadament d’una seixantena de persones de l’MFOF, educadors socials i familiars, i dinamitzadors, ara en canvi el PP posa en valor els emprenedors i el sector serveis i el comerç. Tot i així, ho fa sense presentar una anàlisi detallada i orientativa dels sectors emergents als que s’han de dirigir tals emprenedors.

El grup municipal considera que les línies d’actuació que la regidoria ha presentat no demostren tenir la
finalitat de pal•liar la situació econòmica i social actual per garantir la reactivació econòmica de Ciutat.